Συνοχή και απόδοση στο ποδόσφαιρο: Κατεύθυνση της σχέσης και παράγοντες που την επηρεάζουν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502538 455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Γιολδάσης Αριστοτέλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ψυχουντάκη Μ.,
Σωτηρόπουλος Α.
Σταύρου Ν.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνοχή και απόδοση στο ποδόσφαιρο: Κατεύθυνση της σχέσης και παράγοντες που την επηρεάζουν
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνοχή και απόδοση στο ποδόσφαιρο: Κατεύθυνση της σχέσης και παράγοντες που την επηρεάζουν
Περίληψη:
Ένας σημαντικός παράγοντας για τα ομαδικά αθλήματα είναι η συνοχή, την οποία ο Carron (1982) όρισε ως τη δυναμική διαδικασία που αντικατοπτρίζεται στην τάση των μελών του συνόλου να ‘δέσουν’ μεταξύ τους και να παραμένουν ενωμένοι κατά την επιδίωξη των στόχων της ομάδας. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση συνοχής-απόδοσης στο ποδόσφαιρο, καθώς και να φανερώσει τους παράγοντες που συνδέονται με τη συνοχή. Η ηλικία, η εμπειρία, ο χρόνος παραμονής στην ομάδα, η αγωνιστική θέση, οι προσδοκίες, οι αγωνιστικές συμμετοχές και η αντιλαμβανόμενη ομαδική και ατομική επιτυχία είναι μερικοί από τους παράγοντες που σχετίζονται με τη συνοχή και εξετάστηκαν στη μελέτη αυτή. Συνολικά, οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 403 άνδρες ποδοσφαιριστές, από 16 ομάδες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Αττικής και της Αρκαδίας, ηλικίας 13 ως 38 ετών (Μ= 21,91), από τους οποίους οι 173 συμπλήρωσαν όλα τα ερωτήματα των ερωτηματολογίων σε όλες τις χορηγήσεις. Η συνοχή αξιολογήθηκε στην έναρξη της προετοιμασίας, στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στη μέση και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου με την προσαρμοσμένη σε ελληνικό πληθυσμό έκδοση του Ερωτηματολογίου Περιβάλλοντος της Ομάδας (Group Environment Questionnaire; Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985; Αγγελονίδης, 1995). Η απόδοση αξιολογήθηκε στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στη μέση και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, από τον βαθμολογικό πίνακα (βαθμολογία και κατάταξη). Οι υπόλοιπες μεταβλητές μετρήθηκαν με αυτοσχέδιες κλίμακες αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι η συνοχή σχετίζεται με τις προσδοκίες, με τον αριθμό των αγωνιστικών συμμετοχών των αθλητών, με το χρόνο παραμονής στην ομάδα και με την αντιλαμβανόμενη ομαδική και ατομική επιτυχία. Τέλος, όσον αφορά στη σχέση συνοχής - απόδοσης βρέθηκε ότι τόσο η συνοχή (συνοχή έργου και κοινωνική συνοχή) όσο και η απόδοση συνεισφέρουν σε αυτή τη σχέση, με τη συνοχή να επηρεάζει περισσότερο την απόδοση της ομάδας από ό,τι η απόδοση τη συνοχή.
Λέξεις-κλειδιά:
Συνοχή, ποδόσφαιρο, ομάδα, απόδοση, αντιλαμβανόμενη επιτυχία.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
99
Αριθμός σελίδων:
188
Αιτιώδης σχέση Συνοχής-Απόδοσης Ιούλιος 2011.pdf (1008 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο