Μελέτη χορηγούμενης ενεργότητας στο σπινθηρογράφημα (SPECT) αιμάτωσης μυοκαρδίου σε σχέση με σωματομορφικά χαρακτηριστικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503395 544 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Θεοδωρίδου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιούντας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπαμίδης Παναγιώτης , Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σεϊμένης Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη χορηγούμενης ενεργότητας στο σπινθηρογράφημα (SPECT) αιμάτωσης μυοκαρδίου σε σχέση με σωματομορφικά χαρακτηριστικά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (Δ.Ο.Α.Ε.) συστήνει για το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου ένα πρωτόκολλο υπολογισμού της χορηγούμενης ενεργότητας που προβλέπει αύξηση της ενεργότητας με το βάρος του εξεταζόμενου. Κριτήριο της κλιμάκωσης αυτής είναι να λαμβάνεται η ίδια ενεργός δόση από όλους τους εξεταζόμενους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ελεγχθεί αν το πρωτόκολλο αυτό οδηγεί και στην ίδια ποιότητα εικόνας, ανεξαρτήτως του βάρους του εξεταζόμενου. Κριτήριο για την ποιότητα εικόνας θεωρείται ο ρυθμός κρούσεων/pixel.
Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν 222 εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ την περίοδο από 11/10/2016 μέχρι και 22/12/2016. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε γ-κάμερα GE DISCOVERY NM630. Λήφθηκαν δεδομένα κρούσεων/pixel και ρυθμού κρούσεων/pixel για προβολικές εικόνες και για εικόνες ανακατασκευής, με και χωρίς διόρθωση εξασθένισης φωτονίων. Ελέγχθηκε η συσχέτιση της ποιότητας εικόνας με μεταβλητές που αφορούν στο πρωτόκολλο της εξέτασης καθώς και σε χαρακτηριστικά του εξεταζομένου. Διερευνήθηκε η ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ της ποιότητας της εικόνας και τριών σωματομετρικών χαρακτηριστικών: του βάρους, του δείκτη μάζας σώματος και της περιφέρειας στήθους. Τέλος υπολογίστηκε η ποσότητα ενεργότητας που παραμένει στην σύριγγα μετά την χορήγηση.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι η ποιότητα της εικόνας επηρεάζεται από την μέθοδο της κόπωσης. Υπάρχει μικρή αρνητική συσχέτιση με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, που όμως μειώνεται σημαντικά από την αύξηση του χρόνου παρατήρησης από τον γιατρό. Η μείωση αυτή της ποιότητας εικόνας με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να απαιτείται αλλαγή του πρωτοκόλλου χορήγησης. Από τα τρία σωματομετρικά μεγέθη που εξετάζονται, μεγαλύτερη συσχέτιση με την ποιότητα εικόνας έχει η περιφέρεια στήθους. Η ενεργότητα που παραμένει στην σύριγγα ανά χορήγηση είναι κατά μέσο όρο 1,2 mCi.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σπινθηρογράφημα, Μυοκάρδιο, Χορηγούμενη Ενεργότητα, Παχυσαρκία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
113
Eleni Theodoridou, Master.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο