Σύγκριση υπολογισμού δόσης με διαφορετικούς αλγορίθμους (Monte Carlo, Collapsed Cone) στην ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503399 443 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Πάπαρη Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Σιούντας, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
Παναγιώτης Μπαμίδης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση υπολογισμού δόσης με διαφορετικούς αλγορίθμους (Monte Carlo, Collapsed Cone) στην ακτινοθεραπεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εργασία πραγματοποιήθηκε στη εργαστήριο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη. Στο εργαστήριο έχει εγκατασταθεί δεύτερος γραμμικός επιταχυντής, ο Elekta Axesse. Στα πλαίσια των γενικότερων ελέγχων του καινούργιου μηχανήματος, όπως οι δοσιμετρικοί και οι μηχανικοί, ελέγχθησαν οι αλγόριθμοι στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας.

Ο στόχος της εργασίας είναι να ελεγχθεί κατά πόσο συμπίπτει η υπολογιζόμενη δόση από τον αλγόριθμο Collapsed Cone με τη υπολογιζόμενη δόση από τον αλγόριθμο Monte Carlo. Και στη συνέχεια να επαληθευτεί εάν πράγματι δίνεται η υπολογιζόμενη δόση κατά την ακτινοβόληση. Η μέτρηση της δόσης κατά την ακτινοβόληση γίνεται με θάλαμο ιονισμού και ηλεκτρόμετρο.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι τελευταίας τεχνολογίας και έχει δυνατότητες εφαρμογής τεχνικών όπως η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία αλλά και προηγμένων, όπως η ακτινοθεραπεία με χρήση πεδίων διαμορφούμενης έντασης IMRT, η ογκομετρική θεραπεία τόξων VMAT, η απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία IGRT και η στερεοταξία. Σε αυτές τις τεχνικές γίνεται χρήση μικρών/στενών πεδίων. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται έλεγχος κατά πόσο δίνεται σωστά η δόση στο στενό πεδίο 12*4,8cm2 . Επίσης, μελετήθηκε το πεδίο 10,4*10,4 cm2. Επισημαίνεται ότι ο αλγόριθμος Collapsed Cone υπολογίζει δόση για την τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, ενώ ο αλγόριθμος Monte Carlo για τις προηγμένες τεχνικές.

Τα δύο παραπάνω πεδία μελετήθηκαν και για τις δύο ενέργειες ακτίνων-x 6MV και 10MV του γραμμικού επιταχυντή και για τα δύο ομοιώματα από plexiglass και έγινε η σύγκριση με την μετρούμενη δόση. Προέκυψε ότι η δόση που υπολογίζει ο C.C. με τιμή πλέγματος [grid] 0,3cm συμπίπτει με την υπολογιζόμενη δόση από τον M.C. με τιμές ιδιοτήτων υπολογισμού πλέγμα=0,3cm και αβεβαιότητας 0,5% [grid & uncertainty]. Επίσης, κατά την ακτινοβόληση των ομοιωμάτων η δόση που μετρήθηκε ήταν πολύ κοντά στη συνταγογραφούμενη. Συνεπώς, έχει γίνει σωστά η μοντελοποίηση του αλγορίθμου Monte Carlo στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας και για τις συγκεκριμένες ιδιότητες υπολογισμού εξασφαλίζεται ισορροπία ανάμεσα στον απαιτούμενο χρόνο για τη δημιουργία του πλάνου και στην επιθυμητή ακρίβεια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ακτινοθεραπεία, Στερεοταξία, Αλγόριθμος Μόντε Κάρλο, Αλγόριθμος κατάρρευσης κώνων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
81