Ποιοτικός έλεγχος του συστήματος On-Board Imager και δοσιμετρία ασθενών από λήψη εικόνων kV-kV

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503401 533 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βατάλης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σεϊμένης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ
Παναγιώτης Μπαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
Αναστάσιος Σιούντας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιοτικός έλεγχος του συστήματος On-Board Imager και δοσιμετρία ασθενών από λήψη εικόνων kV-kV
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με το σύστημα On-Board Imager (OBI) του επιταχυντή DHX Sihlouette της Varian, το οποίο είναι ένα σύστημα απεικόνισης των ασθενών για να ελεγχθεί και να διορθωθεί η ακινητοποίησή τους πριν από κάθε συνεδρία. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αξιολογήσουμε το σύστημα OBI και να υπολογίσουμε την ενεργό δόση των ασθενών από τη λήψη ακτινογραφιών ψηφιακών εικόνων.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο έγινε μία περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος και του τρόπου λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων. Ακόμη περιγράφτηκε ο τρόπος λειτουργίας των λογισμικών 2D/2D match και 3D/3D match που υποστηρίζει το σύστημα και καθώς και το πρωτόκολλο εφαρμογής τους στο ΓΝ Παπαγεωργίου.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, έγινε κατηγοριοποίηση των ποιοτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και κρίθηκαν απαραίτητοι για τον γενικό έλεγχο του συστήματος OBI. Χωρίστηκαν σε επιμέρους κατηγορίες όπου περιγράφεται ο τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό.
Στο τρίτο κεφαλαιο, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν αναλυτικά, όπως περιγράφηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο και έγινε μία συζήτηση γύρω από αυτά ως προς την αξιοπιστία και την επαναληψιμότητα του συστήματος.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, μελετήθηκαν 25 ασθενείς του τμήματος Ακτινοθεραπείας του ΓΝ Παπαγεωργίου, όπου οι 12 εξ’ αυτών ακτινοβολήθηκαν στην περιοχή της κεφαλής-τραχήλου (H&N) και οι 13 στην περιοχή της πυέλου (Pelvis). Η μελέτη αφορούσε την καταγραφή κι εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την μετακίνηση της κλίνης του επιταχυντή πριν από καθε συνεδρία και τη δόση που πήραν οι ασθενείς αυτοί από τη λήψη ακτινογραφικών εικόνων του OBI.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία, Απεικονιστικό Σύστημα, Ποιοτικοί έλεγχοι, Αξονικός κωνικής δέσμης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
23
Αριθμός σελίδων:
59
Vatalis Anastasios Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο