Κινητικές δυσκολίες και δυσαριθμησία: μετα-ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503498 308 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παναγιωτίδου Δέσποινα-Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιδερίδης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε ΕΚΠΑ
Γαλανάκη Ευαγγελία, καθηγήτρια Π.Τ.ΔΕ. ΕΚΠΑ
Βουδούρη Αγγελική, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κινητικές δυσκολίες και δυσαριθμησία: μετα-ανάλυση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κινητικές δυσκολίες και δυσαριθμησία: μετα-ανάλυση
Περίληψη:
Σε μελέτες που διερευνούν την σχέση της γνωστικής ικανότητας και της κυριοχειρίας έχουν διαπιστωθεί αυξημένα ποσοστά μη τυπικής κυριοχειρίας σε συμμετέχοντες γενικού πληθυσμού με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Ο όρος μη τυπική κυριοχειρία αναφέρεται στην αριστεροχειρία, στη μη δεξιοχειρία και στη μικτή προτίμηση χεριού. Σε έρευνες, όμως, που έχουν διενεργηθεί σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά (ΜΔΜ) δεν έχει υποστηριχθεί το προειρημένο. Η παρούσα ερευνητική εργασία περιλαμβάνει δύο σετ μετα-αναλύσεων και οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν απαριθμούν 1.447 συμμετέχοντες. Στο πρώτο σετ μετα-αναλύσεων συμπεριλήφθηκαν έρευνες που εξέτασαν την κυριοχειρία σε άτομα με ΜΔΜ συγκριτικά με τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα. Τα αποτελέσματα δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, αν τα άτομα τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν ποσοστό αριστεροχειρίας 10%, τα άτομα με ΜΔΜ 13,12% και έχουν 1,21 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι μη δεξιόχειρα και 1,01 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάζουν μικτή προτίμηση χεριού συγκριτικά με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Το δεύτερο σετ μετα-αναλύσεων που αφορά την επικράτηση της κυριοχειρίας στα άτομα με ΜΔΜ έδειξε ότι η επικράτηση της αριστεροχειρίας κυμαίνεται από 7,7% έως 30,9%, η επικράτηση της μη δεξιοχειρίας από 10,4% έως 36,9% και η επικράτηση της μικτής προτίμησης χεριού από 3% έως 13,4%. Όσον αφορά την επίδραση των ενδιάμεσων μεταβλητών, μόνο το έτος δημοσίευσης και η τοποθεσία διεξαγωγής της έρευνας βρέθηκε ότι επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά το αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι μεταβλητές ποσοστό γυναικών, ηλικία, ταξινόμηση της κυριοχειρίας, εργαλείο αξιολόγησης της κυριοχειρίας και εργαλείο αξιολόγησης των ΜΔΜ δεν επηρέασαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Καταλήγοντας, τα άτομα με ΜΔΜ δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντική επικράτηση στη μη τυπική κυριοχειρίας συγκριτικά με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Πιθανώς τα αυξημένα ποσοστά της μη τυπικής κυριοχειρίας που εμφανίζουν άλλες μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές να σχετίζονται με την πλευρίωση της γλώσσας και όχι με τις διαταραχές αυτές καθ’ αυτές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά:
μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, δυσαριθμησία, συμπεριφορική πλευρίωση, προτίμηση χεριού, δεξιότητα χεριού, κυριοχειρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
238
Αριθμός σελίδων:
125

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ.pdf
946 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.