Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Λυχνού, του νομού Φθιώτιδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:15048 645 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1033
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Λυχνού, του νομού Φθιώτιδος.
Συλλογέας:
Νικόλαος Τσατσάνης του Βασιλείου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1969
Περίοδος συλλογής υλικού:
1969
Γεωγραφική περιοχή:
Φθιώτιδα
Πόλη / Χωριό:
Λυχνόν Φθιώτιδος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30