Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της περιφερείας Θέρμου - Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:15051 1398 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1036
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της περιφερείας Θέρμου - Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Συλλογέας:
Περσεφόνη Κωτσαρέλη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1970
Περίοδος συλλογής υλικού:
Ιανουάριος - Απρίλιος 1970
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Θέρμον Τριχωνίδος Αιτωλοακαρνανίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59