Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Αλίκου, Δίβρη, Κουλουρίτσα Δελβίνου, της Βορείου Ηπείρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:15054 730 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1039
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Αλίκου, Δίβρη, Κουλουρίτσα Δελβίνου, της Βορείου Ηπείρου.
Συλλογέας:
Μαρία Νικολάου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1970
Περίοδος συλλογής υλικού:
Απρίλιος 1970
Γεωγραφική περιοχή:
Ευρώπη
Πόλη / Χωριό:
Κουλουρίτσα Δελβίνου Βορείου Ηπείρου
Δίβρη Δελβίνου Βορείου Ηπείρου
Αλίκου Δελβίνου Βορείου Ηπείρου
Πηγές:
καταγραφή μαρτυριών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45