Αυτοκράτορες και αυτοκράτειρες άγιοι στο Βυζάντιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1505919 798 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κουταβάκης Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φώτιος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοκράτορες και αυτοκράτειρες άγιοι στο Βυζάντιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αυτοκράτορες και αυτοκράτειρες άγιοι στο Βυζάντιο
Περίληψη:
Αντικείμενο της εργασίας είναι εύρεση όλων των Βυζαντινών αυτοκρατόρων που συγκαταλέγονται στο αγιολόγιο, καθώς και η διερεύνηση των λόγων που η Εκκλησία τους ανακήρυξε αγίους.
Για τον σκοπό αυτό αναζητήθηκαν όλα τα αγιολογικά κενά στηριζόμενοι στο έργο του Halkin Bibliotheca Hagiographica Graeca. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον Delehaye (Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae), στον Γεδεών (Βυζαντινόν Εορτολόγιον), στον Ευστρατιάδη (Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας) και στα έντυπα Μηναία που χρησιμοποιούνται κατά τη σημερινή λειτουργική πράξη. Πλέον τούτων χρησιμοποιήθηκαν και οι ιστορικές πηγές όπου αυτό ήταν αναγκαίο.
Κάθε αυτοκράτορας άγιος εξετάζεται ξεχωριστά. Αρχικά, αναφέρονται λίγα στοιχεία για τον βίο τους, έπειτα παρατίθενται τα αγιολογικά κείμενα και αναλύονται οι λόγοι της αγιοποίησης και τέλος, γίνεται λόγος για τα υμνολογικά κείμενα.
Από την έρευνα βρέθηκαν είκοσι οχτώ αυτοκράτορες, οι οποίοι τιμώνται ως άγιοι. Η αγιοποίησή τους υπήρξε πράγματι ιδιάζουσα περίπτωση γι' αυτό και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν εναντιωθεί σ' αυτήν. Η Εκκλησία δεν λαμβάνει υπόψη τα γεγονότα ιστορικά, αλλά την εσωτερική εξέταση των προσώπων, γιαυτό και τους ανακήρυξε αγίους. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των αυτοκρατόρων, έλαβε υπόψιν τη προσφορά τους σε ότι αφορά στις ανοικοδομήσεις ναών, την αντιμετώπιση των αιρέσεων, την σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων, την διάδοση του Χριστιανισμού και άλλων παρόμοιων που έχουν σημασία για την Εκκλησία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοκράτορες, αυτοκράτειρες, αγίες, άγιοι, βυζαντινή αυτοκρατορία, ορθόδοξη ανατολική εκκλησία, αγιοποιήσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
104
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
104

Διπλωματική εργασία Κουταβάκης Χρήστος.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.