Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.1)

Υποφάκελος uoadl:1506085 274 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

Χρονική κάλυψη:
1922-1923
Ταξιθετικός αριθμός:
457.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
149 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 2 έγγραφα στα γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείον Στρατιωτικών, στρατολογία
Αιτήσεις πληροφοριών
Ελληνική Εταιρία των Ταχυδρόμων Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων
Δημήτριος Παππούλιας, Αντιπρύτανης, φοιτητές, νοσήλια
Γεράσιμος Φωκάς, Χειρουργική Κλινική
Σύνδεσμος των Φοιτητών της Νομικής Σχολής
Ανώνυμος Εταιρία του Απ’ Αθηνών εις Πειραιά Σιδηρόδρομου, φοιτητές, εκπτώσεις
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πίνακες, φοιτητές, Μακεδονία
Αιτήσεις, φοιτητές, απόφοιτοι, άδειες άσκησης επαγγέλματος, εγγραφές, πρόσφυγες
Κωνσταντίνος Λούρος, Πρύτανης
Αρχηγείον Αστυνομίας των Πόλεων
Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον
Ένωσις Εφέδρων Εθνικής Αμύνης Νόμου Χανίων
Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων, περίθαλψη προσφύγων
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.