Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.2)

Υποφάκελος uoadl:1506086 254 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

Χρονική κάλυψη:
1922-1923
Ταξιθετικός αριθμός:
457.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
144 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Παππούλιας, Αντιπρύτανης, φοιτητές, εγγραφές, ανανεώσεις, νοσήλια, μαθήματα, εξετάσεις, μεταγραφές, πιστοποιητικά
Αιτήσεις πληροφοριών
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Αιτήσεις, φοιτητές, άδειες, εξετάσεις, νοσηλεία, στρατολογία, πρόσφυγες
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Εταιρία των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου, φοιτητές, εκπτώσεις
Υπουργείον Στρατιωτικών
Υπουργείον Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως
Ευαγγελισμός
Νομαρχία Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλης Κούζης, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή
Πίνακες, φοιτητές, βαθμολογίες
The National Herald
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.