Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.3)

Υποφάκελος uoadl:1506092 293 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

Χρονική κάλυψη:
1922-1923
Ταξιθετικός αριθμός:
457.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
200 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκπαιδευτικά Τέλη
Εκθέσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Πρύτανης, φοιτητές, εγγραφές, ανανεώσεις, νοσήλια, εξετάσεις, πρακτική άσκηση, περίθαλψη, πρόσφυγες, πιστοποιητικά, βαθμολογίες
Δημήτριος Παππούλιας, Αντιπρύτανης
Υπουργείον Στρατιωτικών, στρατολογία
Αιτήσεις Πληροφοριών
Υπουργείον Περιθάλψεως
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Αιτήσεις, φοιτητές
Αριστοτέλης Κούζης, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή
Πίνακες, φοιτητές, απόφοιτοι, ονόματα
Κωνσταντίνος Μελισσηνός, Διεύθυνσις του Οδοντιατρικού Σχολείου
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Legation Royale de Grece A Washington
Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί Βορειοηπειρωτών
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.