Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης), (υποφάκελος 565.3)

Υποφάκελος uoadl:1506113 306 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης), (υποφάκελος 565.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς για υλικοτεχνική υποδομή και άλλες δαπάνες

Χρονική κάλυψη:
1922-1923
Ταξιθετικός αριθμός:
558.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
44 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 1 έγγραφο του 1920
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Πρύτανης, πληρωμές
Μενέλαος Σακορράφος, Αστυκλινική
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Πανεπιστημιακόν Γυμναστήριον
Δημήτριος Παππούλιας, Αντιπρύτανης, τόκοι, εξαργυρώσεις
Οικονομικόν Συμβούλιον, οφειλές, δάνεια, μετοχές
Γραφείον Διεκπεραιώσεως
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης
Πίνακες, καθηγητές, ονόματα
Καταστάσεις, μεταφορές χρημάτων
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.