Μοναστικές διηγήσεις από αθηναϊκό χειρόγραφο : (επεξεργασία χφ. κωδ. 2277 Εθνικής Βιβλιοθήκης)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506181 550 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-04
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σπίνος Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ιωάννης Πολέμης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοναστικές διηγήσεις από αθηναϊκό χειρόγραφο : (επεξεργασία χφ. κωδ. 2277 Εθνικής Βιβλιοθήκης)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Monk narrations taken from athenian manuscript
Περίληψη:
Αντικείμενο ήταν η επεξεργασία του χειρογράφου 2277 της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ο οποίος περιλαμβάνει αποφθέγματα πατέρων, παραινετικές διηγήσεις και υπάγεται στα γεροντικά κείμενα. Προέβην σε μεταγραφή του κείμενου , συνέταξα υπόμνημα πηγών και κριτικό υπόμνημα, παρέθεσα μετάφραση, έκανα λεπτομερειακό σχολιασμό λεξικολογικό και πραγματολογικό, παρέθεσα εισαγωγή, έκανα ιστορική αναδρομή και ενέταξα την υπό επεξεργασία διήγηση στο σύνολο ιστορικοκοινωνικό και γραμματολογικό πλαίσιο. Τέλος προχώρησα στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
μοναχός, διήγηση, μοναστήρι, αββάς, πειρασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
104

spinos-dissertation.pdf
599 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.