Νατουραλιστικές επιδράσεις στην ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1506227 569 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-06
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βούλα Ποσάντζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Βασιλική Πάτσιου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νατουραλιστικές επιδράσεις στην ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Natouralist influences on greek post-war prose
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον βαθμό και τους τρόπους επιβίωσης του νατουραλιστικού ρεύματος στην ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία και συγκεκριμένα στους μείζονες εκπροσώπους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς Νίκο Κάσδαγλη, Αλέξανδρο Κοτζιά, Σπύρο Πλασκοβίτη και Αντρέα Φραγκιά. Οι συγγραφείς, πρωτεργάτες μιας συγκεκριμένης μεταπολεμικής αισθητικής, εξετάζονται ως δείκτες ενός γενικότερου διαλόγου που ανέπτυξε η εν λόγω γενιά τόσο με τη ρεαλιστική, όσο και με την ελληνική νατουραλιστική αφηγηματική παράδοση της γενιάς του 1880 και των γαλλικών και αμερικανικών προτύπων, τις οποίες αφομοίωσαν δημιουργικά και τις εκμοντέρνισαν.
Η διατριβή προβαίνει σε μια ενδελεχή ανάλυση των μορφολογικών επιλογών και θεματικών πυρήνων των παραπάνω πεζογράφων, αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση μορφής-περιεχομένου. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη μελέτη φανερώνει και αναλύει τις οφειλές της αισθητικής των Ελλήνων μεταπολεμικών στη νατουραλιστική παράδοση μέσα από την άμεση σύγκριση ελληνικών και γαλλικών προτύπων, εστιάζοντας σε έργα της γαλλικής σχολής που η κριτική τα εντάσσει στο νατουραλιστικό πρότυπο, όπως επιλεγμένα έργα των Honore de Balzac, Gustave Flaubert, Emile Zola και Guy de Maupassant. Η προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης των πιο σύγχρονων αναλύσεων για τον νατουραλισμό που αντιμετωπίζουν τη νατουραλιστική ποιητική ως ένα πολυδύναμο τρόπο γραφής, αποτέλεσμα συγκεκριμένων λογοτεχνικών συμβάσεων, ρητορικών τεχνασμάτων και καθορισμένων θεωρητικών αρχών που η κειμενική κατασκευή ενσωματώνει. Αποπειράται, επίσης, μια συνολική αποσαφήνιση της νατουραλιστικής γραφής σε άμεση σχέση με τα ιστορικοκοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία που την επηρέασαν, τόσο στη γαλλική, όσο και στην ελληνική εκδοχή της, προχωρώντας σε μια συγκριτική συσχέτιση συγκλίσεων και αποκλίσεων, ώστε να τονιστεί το πέρασμα από τον κλασικό νατουραλισμό στην εκμοντερνισμένη εκδοχή του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Γαλλική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
νατουραλισμός, μεταπολεμική πεζογραφία, γαλλική πεζογραφία, σύγκριση, αφηγηματολογία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
774-790
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
615
Αριθμός σελίδων:
xi, 643

michailidis-thesis.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.