Γνώσεις Μαθητών Δημοτικού Σχολείου ως προς τους Κανόνες Ατομικής Υγιεινής και Ασφάλειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506236 389 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-04
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καρρά Δανάη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Αποστολία Γαλάνη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις Μαθητών Δημοτικού Σχολείου ως προς τους Κανόνες Ατομικής Υγιεινής και Ασφάλειας
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνώσεις Μαθητών Δημοτικού Σχολείου ως προς τους Κανόνες Ατομικής Υγιεινής και Ασφάλειας
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία η οποία εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως στόχο την αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών Δημοτικού ως προς τους κανόνες ατομικής υγιεινής και ασφάλειας. Με τη χρήση κατάλληλα σχεδιασμένου ερωτηματολογίου επιχειρείται σύγκριση του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών μεταξύ των τάξεων Δ΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς και μεταξύ αρρένων και θηλέων, ενώ τέλος γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν καταστάσεις οι οποίες μπορεί να τους προκαλέσουν ατύχημα στο προαύλιο. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ του επιπέδου γνώσεων των μαθητών διαφορετικής τάξης ή φύλου ως προς τους κανόνες ατομικής υγιεινής και ασφάλειας. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δεξιότητα να αναγνωρίζουν καταστάσεις κινδύνου ως προς την πρόκληση ατυχήματος. Παρόλα αυτά, οι απαντήσεις των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού διαφέρουν σε σύγκριση με τις απαντήσεις των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ και της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού έχουν καλό επίπεδο γνώσεων αναφορικά με την υγιεινή κ την ασφάλεια, καθώς και ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους παράγοντες οι οποίοι απειλούν τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και να προλαμβάνουν τυχόν ατυχήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ατομική υγιεινή, Ατομική ασφάλεια, Προάσπιση Υγείας, Προαγωγή Υγείας, Αγωγή Υγείας, Ατύχημα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
24
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
8
Αριθμός σελίδων:
164

Γνώσεις Μαθητών Δημοτικού ως προς τους Κανόνες Ατομικής Υγιεινής και Ασφάλειας.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.