Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγία Παρασκευή (Τζιούρτζια), του νομού Τρικάλων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:15063 757 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1046
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγία Παρασκευή (Τζιούρτζια), του νομού Τρικάλων.
Συλλογέας:
Δάφνη Σιμιτσή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1970
Περίοδος συλλογής υλικού:
1970
Γεωγραφική περιοχή:
Τρίκαλα
Πόλη / Χωριό:
Αγία Παρασκευή (Τζιούρτζια) Τρικάλων
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53