Η άμεση επίδραση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης με πλειομετρικά άλματα στο χρόνο αντίδρασης και την επιτάχυνση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506330 498 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κροκίδας Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παραδείσης Γ., Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Τσολάκης Χ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Ζαχαρόγιαννης Η., Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η άμεση επίδραση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης με πλειομετρικά άλματα στο χρόνο αντίδρασης και την επιτάχυνση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η άμεση επίδραση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης με πλειομετρικά άλματα στο χρόνο αντίδρασης και την επιτάχυνση
Περίληψη:
Η απόδοση στο χρόνο αντίδρασης και τα πρώτα μέτρα επιτάχυνσης των δρόμων ταχύτητας, συνδέεται άμεσα με την ικανότητα παραγωγής ισχύος. Ικανότητα που μπορεί να βελτιωθεί άμεσα ως αποτέλεσμα του φαινομένου της Μετα-Διεγερτικής Ενεργοποίησης που είναι η παροδική βελτίωση της μυϊκής απόδοσης μετά από εκούσια ή ακούσια μυϊκή σύσπαση. Παρότι η ευεργετική εφαρμογή του φαινομένου έχει εμφανιστεί σε ποικίλες δραστηριότητες ισχύος, ωστόσο δεν έχει μελετηθεί κατά τη φάση της εκκίνησης από βατήρα και της αρχικής επιτάχυνσης. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει την άμεση επίδραση δυο διαφορετικών συνθηκών πλειομετρικών αλμάτων, σε παραμέτρους της εκκίνηση και αρχικής επιτάχυνσης στους δρόμους ταχύτητας, σε αθλητές κλασικού αθλητισμού που είναι εξοικειωμένοι με την εκκίνηση από βατήρα. Οι 12 συμμετέχοντες, κλήθηκαν σε τρεις διαφορετικές συναντήσεις που έγιναν σε τρεις διαφορετικές ημέρες να ακολουθήσουν με τυχαία σειρά μια από τις συνθήκες Ελέγχου (Control), Αλμάτων Βάθους (DJ) και Αλμάτων Βάθους με ακινητοποίηση στις 90˚ (MDJ) κάθε φορά. Στην αρχή κάθε μιας από τις τρεις συναντήσεις, ακολουθήθηκε προκαθορισμένο πρωτόκολλο προθέρμανσης. Η συνθήκη ελέγχου περιελάμβανε δυο σειρές των τριών εκκινήσεων από βατήρα με 6-λεπτη ενδιάμεση αποκατάσταση μεταξύ του αρχικού και του τελικού σετ εκκινήσεων χωρίς καμία παρέμβαση. Στις δυο άλλες πειραματικές συνθήκες, ανάμεσα στα δυο σετ των εκκινήσεων και στο τέλος της 6-λεπτης αποκατάστασης εκτελέστηκε 1 σειρά των 5 πλειομετρικών αλμάτων DJ ή MDJ από ύψος 50εκ. και διερευνήθηκε η επίδραση στις εκκινήσεις 1, 3 και 5 λεπτά μετά την προ-ενεργοποίηση. Αναφορικά με το Χρόνο Αντίδρασης (ΧΑ) από βατήρα δεν υπήρξε αξιοπιστία (επαναληψιμότητα) ανάμεσα στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες παρά τα αντίθετα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε πως, σε καμία από τις τρεις πειραματικές συνθήκες δε σημειώθηκε σημαντική μεταβολή τόσο στο ΧΑ, όσο και στην επίδοση στα πρώτα 3 (t3) και 5 μέτρα (t5) κατά την επιτάχυνση, παρά την εμφάνιση τάσης βελτίωσης (2,3%) στην επίδοση στα 5 μέτρα, 5’ μετά την προ-ενεργοποίηση. Καμία σημαντική βελτίωση επίσης δεν σημειώθηκε στα κινηματικά χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος επαφής, και πτήσης, και το μήκος διασκελισμού κατά τους πρώτους διασκελισμούς στην αρχική φάση της επιτάχυνσης για καμία από τις πειραματικές συνθήκες.
Λέξεις-κλειδιά:
Μετα-διεγερτική ενεργοποίηση, μυϊκή ισχύς, πλειομετρικά άλματα, κλασικός αθλητισμός, δρόμοι ταχύτητας, εκκίνηση βατήρα, χρόνος αντίδρασης, φάση επιτάχυνσης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
178
Αριθμός σελίδων:
103
METAPTYXIAKH_DIATRIVI_KROKIDAS_ANASTASIOS.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο