Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μούρεσι του Ανατολικού Πηλίου, του νομού Μαγνησίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:15064 674 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1047
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μούρεσι του Ανατολικού Πηλίου, του νομού Μαγνησίας.
Συλλογέας:
Αναστασία Ιατρίδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1970
Περίοδος συλλογής υλικού:
1970
Γεωγραφική περιοχή:
Μαγνησία
Πόλη / Χωριό:
Μούρεσι Ανατολικού Πηλίου Μαγνησίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37