Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή λογοτεχνία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506414 725 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-02
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ραυτοπούλου Αρσενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φώτιος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ιωάννης Πολέμης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαρίνα Λουκάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή λογοτεχνία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Constantine Paleologos of the Byzantine and Post-Byzantine Literature
Περίληψη:
Η εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια κεφάλαια.
Στο πρώτο βλέπουμε αναλυτικά πληροφορίες για
την ζωή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τόσο για την
πολιτική και την στρατιωτική του πορεία όσο και για
την προσωπική του ζωή.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνονται οι αναφορές
στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου στην Βυζαντινή
Λογοτεχνία.
Σε αυτό το κεφάλαιο εστίασα την προσοχή μου σε
τέσσερις σύγχρονες με την εποχή κατά την οποία
έζησε ο Κωνσταντίνος, βασικές πηγές.
Θα δούμε αναλυτικά τις αναφορές για τον Κωνσταντίνο
Παλαιολόγο στα τέσσερα έργα των ιστορικών της Αλώσεως,
στο Βραχύ και Μέγα Χρονικό του Γεωργίου Σφραντζή,
στην Ιστορία-Χρονογραφία του Δούκα, στην Ιστορία του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη
και τέλος στην Ιστορία του Κριτόβουλου.
Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα δούμε αναφορές
για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο στην Μεταβυζαντινή
λογοτεχνία. Εδώ εστίασα την προσοχή μου στα δημώδη
κυρίως δημιουργήματα, τους θρήνους για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
που εγράφησαν μετά το τραγικό γεγονός. Ξεχώρισα πέντε από αυτούς που
αναφέρουν σε στίχους τους τον τελευταίο αυτοκράτορα.
Eκτός όμως από τους θρήνους αναφορές υπάρχουν και στην προφορική
παράδοση, σε θρύλους και παραδόσεις που κυκλοφορούσαν για αιώνες
στα στόματα του λαού. Εδώ επισημαίνονται τέσσερις από τις πιο διαδεδομένες
παραδόσεις με τις παραλλαγές τους που αναφέρονται στο θρυλικό πλέον πρόσωπο
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, θρήνος, θρύλος, άλωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
108
Αριθμός σελίδων:
69

Raftopoulou-dissertation.pdf
486 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.