Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο περί θέας και ιδιωτικού χώρου, όπως αυτές προκύπτουν από το έργο: «Από τον του Ασκαλωνίτου Ιουλιανού του αρχιτέκτονος εκ των νόμων ήτοι εθών των εν Παλαιστίνη»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506425 675 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-25
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μποτίνη Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Φώτιος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο περί θέας και ιδιωτικού χώρου, όπως αυτές προκύπτουν από το έργο: «Από τον του Ασκαλωνίτου Ιουλιανού του αρχιτέκτονος εκ των νόμων ήτοι εθών των εν Παλαιστίνη»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η αποτύπωση των αντιλήψεων των Βυζαντινών κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο για τη θέα και τον ιδιωτικό χώρο, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από το έργο του Ιουλιανού Ασκαλωνίτη, αρχιτέκτονα του 6ου αιώνα. Μέσω της κριτικής προσέγγισης του οικοδομικού κανονισμού που συνέγραψε ο Ασκαλωνίτης προκύπτουν πληροφορίες για τη στάση των Βυζαντινών απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα το ενδιαφέρον τους για το κάλλος των φυσικών χώρων αλλά και την αισθητική των πόλεων. Η παρούσα μελέτη αποκαλύπτει περαιτέρω το ενδιαφέρον τους για προστασία της ιδιωτικότητας στο πλαίσιο της ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονές τους, γεγονός που προφανώς σχετίζεται με το υψηλό επίπεδο της βυζαντινής κοινωνίας κατά την πρώιμη εποχή. Η συλλογή οικοδομικών διατάξεων του Ιουλιανού συμπληρώνει επομένως την εικόνα για την καθημερινότητα του βυζαντινού ανθρώπου στην Παλαιστίνη και πιθανότατα και στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής. Καθώς ο Ιουλιανός προσπαθεί να συγκεράσει παλαιότερες διατάξεις και εθιμικό δίκαιο, η χρονική αφετηρία της παρούσας έρευνας τοποθετείται στην Ύστερη Αρχαιότητα, σε προγενέστερα νομοθετήματα που αποτέλεσαν τις πηγές του και άσκησαν επιρροή στο έργο του. Η συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε όχι μόνο στο κείμενο των διατάξεων του Ιουλιανού, αλλά και σε άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που προσφέρουν πολύτιμο ιστορικό υλικό προς αξιοποίηση.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιουλιανός Ασκαλωνίτης, πρώιμη Βυζαντινή περίοδος, φύση, θέα, ιδιωτικός χώρος, ιδιωτικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
101
Αριθμός σελίδων:
91

botini-dissertation.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.