Η λειτουργία των χαρακτήρων στα μυθιστορήματα του Μένη Κουμανταρέα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1506479 478 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-28
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γκάτση Γρηγορία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Θανάσης Αγάθος, Eπίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ερασμία Σταυροπούλου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Άννα Χρυσογέλου-Κατσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η λειτουργία των χαρακτήρων στα μυθιστορήματα του Μένη Κουμανταρέα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The function of the characters in the novels of Menis Koumantareas
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη των λογοτεχνικών χαρακτήρων στα μυθιστορήματα του Μένη Κουμανταρέα, ενός από τους σπουδαιότερους Έλληνες μεταπολεμικούς πεζογράφους. Στόχος της διατριβής είναι να μελετηθούν οι θέσεις, οι σχέσεις και οι ρόλοι των δύο φύλων μέσα από τη σύγκριση των ανδρικών και γυναικείων χαρακτήρων και να προβληθούν τα ζητήματα έμφυλης ταυτότητας μέσω του θεωρητικού άξονα των Πολιτισμικών Σπουδών και ειδικότερα του Έμφυλου λόγου. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με την υπόθεση, τον τίτλο, τη δομή, τα θεματικά μοτίβα, τις αφηγηματικές τεχνικές και την κριτική πρόσληψη του κάθε μυθιστορήματος και στη συνέχεια εξετάζονται οι βασικοί ανδρικοί και γυναικείοι χαρακτήρες και εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα. Μέσω λεπτομερών συγκρίσεων όλων των εξετασθέντων ανδρικών και γυναικείων χαρακτήρων ανάλογα με την ηλικία τους, την οικογενειακή κατάστασή τους και την αντιμετώπιση του γάμου από πλευράς τους, το μορφωτικό τους επίπεδο, την κοινωνική τους προέλευση, την πολιτικοποίησή τους και την επαγγελματική απασχόλησή τους καταδεικνύονται οι λεπτές αποχρώσεις των σχέσεων των δύο φύλων και επισημαίνεται ότι οι χαρακτήρες του Κουμανταρέα αποτελούν «σύνθετους αντιήρωες», με κύρια χαρακτηριστικά τους τη φθορά και την πτώση. Επιπλέον, από την ενδελεχή μελέτη των χαρακτήρων προκύπτει ότι ο Κουμανταρέας απορρίπτει τις θέσεις που αντιμετωπίζουν το φύλο ως φυσικό δεδομένο και ενστερνίζεται τις απόψεις περί του φύλου ως κατασκευής. Με όρους έμφυλης ταυτότητας ο συγγραφέας υιοθετεί την κονστρουκτιβιστική θεώρηση και αποτυπώνει τις σχέσεις μεταξύ άνδρα και γυναίκας ανατρεπτικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
χαρακτήρες, έμφυλος λότςο, αντιήρωας, κονστρουκτιβισμός, πολιτισμικές σπουδές
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
485-491
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
240
Αριθμός σελίδων:
491