Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Σούρπης και του χωρίου Αγίας Τριάδος, της επαρχίας Αλμυρού, του νομού Μαγνησίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:15069 782 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1052
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Σούρπης και του χωρίου Αγίας Τριάδος, της επαρχίας Αλμυρού, του νομού Μαγνησίας.
Συλλογέας:
Δέσποινα Καραγγέλου του Γεωργίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1970
Περίοδος συλλογής υλικού:
Δεκέμβριος 1969 - Απρίλιος 1970
Γεωγραφική περιοχή:
Μαγνησία
Πόλη / Χωριό:
Σούρπη Αλμυρού Μαγνησίας
Αγία Τριάς Αλμυρού Μαγνησίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66