Βιβλιακά επιγράμματα του 14ου αιώνα (1300-1400)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1507639 572 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πάνου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ιωάννης Πολέμης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Παΐδας, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιακά επιγράμματα του 14ου αιώνα (1300-1400)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιβλιακά επιγράμματα του 14ου αιώνα (1300-1400)
Περίληψη:
Αντικείμενο της Εργασίας μου είναι τα Βιβλιακά Επιγράμματα του 14ου αιώνα (1300 – 1400). Στόχος της Εργασίας – έρευνάς μου είναι να αναδειχθούν Βιβλιακά Επιγράμματα Βιβλικού, Διδακτικού, Αγιογραφικού, Ιστορικού, Δικανικού, Λειτουργικού, Ποιητικού, Θεολογικού χαρακτήρα, αλλά και Επιγράμματα ποικίλου περιεχομένου. Η Μεθοδολογία της Εργασίας μου βασίζεται στην παρουσίαση και τον Ερμηνευτικό Σχολιασμό των Βιβλιακών Επιγραμμάτων. Τέλος, τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της εν λόγω Εργασίας είναι τα εξής, τα Βιβλιακά Επιγράμματα, ως συνοδευτικά των φιλολογικών κειμένων, είναι σημαντικά, διότι μας παρέχουν, κυρίως, ιστορικές πληροφορίες της εποχής. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη από μελλοντικούς Ερευνητές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
βιβλιακά επιγράμματα, χειρόγραφα, κώδικες, γλώσσα, μετρική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
112

panou-dissertation.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.