Άμεση επίδραση πλειομετρικών αλμάτων στη μυϊκή ισχύ και τη δύναμη λακτίσματος σε αθλητές καράτε υψηλού επιπέδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1508086 508 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μαργαριτόπουλος Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσολάκης Χ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Τερζής Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Θεοδώρου Α., Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση επίδραση πλειομετρικών αλμάτων στη μυϊκή ισχύ και τη δύναμη λακτίσματος σε αθλητές καράτε υψηλού επιπέδου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άμεση επίδραση πλειομετρικών αλμάτων στη μυϊκή ισχύ και τη δύναμη λακτίσματος σε αθλητές καράτε υψηλού επιπέδου
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η άμεση επίδραση της εκτέλεσης πλειομετρικών αλμάτων στην αλματική επίδοση και τη δύναμη οριζόντιου περιστροφικού λακτίσματος αθλητών καράτε υψηλού επιπέδου. Δέκα αθλητές καράτε υψηλού επιπέδου (5 άνδρες και 5 γυναίκες, ηλικία 16.5±0.7 έτη, ανάστημα 169.3±9.64 εκ., μάζα 61.4±11.98 kg) εκτέλεσαν 3 σετ των 10 πλειομετρικων αλμάτων μέγιστης έντασης και 5 λεπτά αργότερα μετρήθηκε η επίδοσή τους στο κατακόρυφο άλμα όπως και η δύναμη του οριζόντιου περιστροφικού λακτίσματος. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε άλλες τρεις φορές με διάλειμμα 10 λεπτά μεταξύ των σειρών. Σε μια άλλη ημέρα οι αθλητές εκτέλεσαν το ίδιο πρωτόκολλο χωρίς όμως την παρέμβαση των πλειομετρικών αλμάτων. Η σειρά εκτέλεσης των δύο πρωτοκόλλων ήταν τυχαία. Από την 2 x 4 ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων προέκυψε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών “συνθήκη” και “χρόνος” για το ύψος του CMJ (F=6.510, p=0.02, η2=0,736). Καμία σημαντική επίδραση δεν παρατηρήθηκε για το χρόνο και ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες, ωστόσο το ύψος του CMJ μετά τη τρίτη δοκιμασία αυξήθηκε (+3.5%, p=0.003) σε σχέση με την πρωταρχική επίδοση. Επίσης παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της δύναμης του περιστροφικού λακτίσματος και την αλτική επίδοση των κάτω άκρων. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το κατακόρυφο άλμα βελτιώνεται μετά από την εκτέλεση των πλειομετρικών αλμάτων αλλά όχι η δύναμη οριζόντιου περιστροφικού λακτίσματος. Προτείνεται ότι όταν το ζητόυμενο σε έναν αγώνα καράτε είναι η άμεση βελτίωση της μυϊκής ισχύος των κάτω άκρων, η εκτέλεση πλειομετρικών αλμάτων είναι μια αποτελεσματική μέθοδος. Δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τη δύναμη λακτίσματος.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
84
Master Paper-ΜΑΡΓ(Κ).pdf (669 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο