Συσχέτιση της mRNA έκφρασης του γονιδίου της καλλικρεΐνης-13 (KLK13) με την κλινική έκφραση του αδενοκαρκινώματος του στομάχου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1511370 132 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κωνσταντουδάκης Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ανδρέας Σκορίλας, Καθηγητής, Βιολογία, ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Σαφιολέας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παρασκευή Μουτσάτσου-Λαδικού, Καθηγήτρια, Βιολογία, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Στεργιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Δανιάς, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παντελεήμων Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση της mRNA έκφρασης του γονιδίου της καλλικρεΐνης-13 (KLK13) με την κλινική έκφραση του αδενοκαρκινώματος του στομάχου
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση της mRNA έκφρασης του γονιδίου της καλλικρεΐνης-13 (KLK13) με την κλινική έκφραση του αδενοκαρκινώματος του στομάχου
Περίληψη:
Ο καρκίνος του στομάχου έχει υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο. Αρκετές γονιδιακές μεταλλάξεις έχει βρεθεί ότι εμπλέκονται στην καρκινογένεση στο στόμαχο και τα γονίδια των καλλικρεϊνών αποτελούν πηγή μοριακών δεικτών. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η δυνητική προγνωστική σημασία του KLK13 στο γαστρικό αδενοκαρκίνωμα.

Υλικά και Μέθοδος
Καρκινική σειρά γαστρικού αδενοκαρκινώματος (AGS) και ιστικά δείγματα στομάχου χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Έγινε απομόνωση του ολικού RNA, σύνθεση cDNA και εν συνεχεία ενίσχυση αυτού με qRT-PCR ώστε να προσδιοριστεί η mRNA έκφραση του KLK13.

Αποτελέσματα
Στατιστικώς σημαντικά (p=0.002) μειωμένη έκφραση του KLK13 βρέθηκε στους καρκινικούς σε σχέση με τους φυσιολογικούς ιστούς στομάχου, καθώς επίσης και στους όγκους χαμηλής διαφοροποίησης (p=0.029). Διαπιστώθηκε επιπλέον στατιστικώς σημαντική (p=0.038), αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ της mRNA έκφρασης του KLK13 και του μεγέθους του όγκου. Τέλος παρατηρήθηκε μακρότερη επιβίωση (p=0.014), χωρίς υποτροπές (p=0.043), σε όσους ήταν KLK13- θετικοί σε σχέση με όσους ήταν KLK13-αρνητικοί.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δίνουν για πρώτη φορά ενδείξεις για την προγνωστική σημασία του KLK13 στον καρκίνο του στομάχου, καθώς και για την ικανότητα διάκρισης ιστικών δειγμάτων αδενοκαρκινώματος του στομάχου από δείγματα φυσιολογικού γαστρικού βλεννογόνου.
Λέξεις-κλειδιά:
Αδενοκαρκίνωμα στομάχου, Καλλικρεΐνη 13, Έκφραση, Γονίδιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
220
Αριθμός σελίδων:
242
Konstantoudakis Georgios PhD.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο