Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενος αποκλεισμός σαφηνούς νεύρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1511376 193 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Άδωνη Αρετή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου Γεωργία, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σιαφάκα Ιωάννα, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας και Θεραπείας Πόνου,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ματσώτα Παρασκευή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σαραντέας Θεοδόσιος, Επίκουρος Καθηγητης Αναισθησιολογίας, Ιατρική, , ΕΚΠΑ
Σιδηροπούλου Τατιανή, Επίκουρος Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μπατιστάκη Χρυσάνθη, Επίκουρος Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Τσαρουχά-Δημητροπούλου Αθανασία, Επίκουρος Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενος αποκλεισμός σαφηνούς νεύρου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
''Ultrasound-guided saphenous nerve block''
Περίληψη:
Σκοπος της μελέτης: Η ανατομική περιοχή και ο όγκος έγχυσης τοπικού αναισθητικού που χρειάζεται για τον υπερηχογραφικά καθοδηγούμενο αποκλεισμό του σαφηνούς νεύρου διαφέρει στη βιβλιογραφία. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να ερευνήσουμε το αποτέλεσμα δύο διαφορετικών μεθόδων με τη χρήση υπερήχων στο σαφηνές νεύρο και στο νεύρο του έσω πλατύ μυός όταν έγινε έγχυση χαμηλού όγκου τοπικού αναισθητικού.

Υλικά και μέθοδοι: 48 ασθενείς έλαβαν μέρος στη μελέτη, οι οποίοι προγραμματίστηκαν για ορθοπεδικό χειρουργείο χωρίστηκαν με τη μέθοδο τυχαιοποίησης σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα η έγχυση του τοπικού αναισθητικού (5ml) για τον υπερηχογραφικά καθοδηγούμενο αποκλεισμό του σαφηνούς νεύρου έγινε περιφερικότερα στο κατώτερο στόμιο του πόρου των προσαγωγών ακριβώς στο σημείο εξόδου του νεύρου από τον πόρο (DAC). Στη δεύτερη ομάδα η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη έγχυση τοπικού αναισθητικού (5ml) για τον αποκλεισμό του σαφηνούς νεύρου έγινε μέσα στον πόρο των προσαγωγών (AC). Αμέσως μετά την έγχυση του τοπικού αναισθητικού, η εξέλιξη του αποκλεισμού ελέγχεται συγκριτικά με το άλλο κάτω άκρο σε χρονικά διαστήματα 5, 10 και 15 λεπτών στην περιοχή που βρίσκονται οι ραπτικοί κλάδοι του σαφηνούς νεύρου και στο σημείο του νεύρου του έσω πλατύ μυός.

Αποτελέσματα: Τη μελέτη ολοκλήρωσαν 22 ασθενείς από την κάθε ομάδα. Πλήρης αισθητικός αποκλεισμός του σαφηνούς νεύρου παρατηρήθηκε στο 55% των ασθενών στη πρώτη ομάδα (AC) και στο 59% των ασθενών στη δεύτερη ομάδα (DAC) (P=0.88).
Όταν η έγχυση πραγματοποιήθηκε μέσα στον πόρο των προσαγωγών (36%) των ασθενών παρουσίασαν κάποιου βαθμού κινητική αδυναμία λόγω αποκλεισμού του νεύρου του έσω πλατύ μυός, ένα ποσοστό σαφώς πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με την τεχνική έγχυσης στο κατώτερο στόμιο του πόρου των προσαγωγών DAC (0/22), (P=0.0021).

Συμπεράσματα: Η έγχυση χαμηλού όγκου τοπικού αναισθητικού μέσα στον πόρο των προσαγωγών ή περιφερικότερα στο σημείο εξόδου του νεύρου από τον πόρο, οδηγεί σε μέτρια ποσοστά επιτυχίας του αποκλεισμού του σαφηνούς νεύρου. Επιπλέον, η έγχυση του τοπικού αναισθητικού μέσα στον πόρο των προσαγωγών μπορεί να οδηγήσει σε μερικό κινητικό αποκλεισμό του έσω πλατύ μυός.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αποκλεισμός σαφηνούς νεύρου, Υπερηχογράφημα, Έσω πλατύς μυς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
193