Οι σχέσεις Κίνας - Η.Π.Α. και τα πετρελαϊκά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1514449 788 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-15
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Φιλντίσης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εκάβη Αθανασοπούλου. Επίκουρος Καθηγήτρια. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Αντώνιος Μεταξάς. Λέκτορας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι σχέσεις Κίνας - Η.Π.Α. και τα πετρελαϊκά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει εάν η στρατιωτική παρουσία των Η.Π.Α. στην περιοχή του Κόλπου, που συμβάλλει εν μέρει στην αστάθεια και στην ριζοσπαστικοποίηση των μουσουλμανικών πληθυσμών, επηρεάζει τα κινεζικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή που κατά κύριο λόγο εστιάζουν στην απρόσκοπτη ροή του πετρελαίου η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση των υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Έτσι το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας εξετάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και την κινεζική περίπτωση. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται το ιστορικό των σχέσεων της Κίνας με τη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην μετά 1993 περίοδο (οπότε και η Κίνα αρχίζει τις εισαγωγές πετρελαίου), ενώ παρουσιάζονται και οι λόγοι που οδήγησαν τις Η.Π.Α. στην ενεργό ανάμειξη τους στον Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα. Τέλος το τρίτο μέρος εστιάζει στην εξέταση της υπόθεσης εργασίας και παρουσιάζονται οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της κινεζικής ηγεσίας σχετικά με τη σημασία της στρατιωτικής παρουσίας των Η.Π.Α. στον Κόλπο για την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, προκειμένου να ελεγχθεί εάν αυτή επηρεάζει ουσιαστικά την ομαλή τροφοδοσία του Πεκίνου με πετρέλαιο, καταγράφοντας και την οπτική των Η.Π.Α. όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της κινεζικής πλευράς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνα, Η.Π.Α., πετρέλαιο, Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
48
Σημειώσεις:
Τοπική ψηφιακή βιβλιοθήκη

812 ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.pdf
514 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.