Διερεύνηση της έκφρασης νέων μεταγράφων της RNase κ σε καρκινικές κυτταρικές σειρές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518282 235 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διαμάντης Σίδερης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της έκφρασης νέων μεταγράφων της RNase κ σε καρκινικές κυτταρικές σειρές.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της έκφρασης νέων μεταγράφων της RNase κ σε καρκινικές κυτταρικές σειρές.
Περίληψη:
Τα μόρια RNA που συναντάμε στα βιολογικά συστήματα είναι πλέον γνωστό ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε μια πληθώρα κυτταρικών διεργασιών, από το επίπεδο της πρωτεινοσύνθεσης μέχρι την γονιδιακή ρύθμιση. Η διατήρηση μιας τέλειας ισορροπίας στην σύνθεση και αποικοδόμησή τους, επομένως, καθίστανται απαραίτητη, με τις ριβονουκλεάσες να αποτελούν τον επικρατέστερο τρόπο επιστράτευσης για αυτό τον σκοπό. Μια πρόσφατα χαρακτηρισμένη οικογένεια ριβονουκλεασών, η πρωτεινική οικογένεια της RNase κ έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης του εργαστηρίου μας τα τελευταία χρόνια. Η ανθρώπινη ριβονουκλεάση κ μέχρι τώρα είναι γνωστό πως αντιπροσωπεύεται από 2 ισομορφές του γονιδίου της RNase κ σε επίπεδο mRNA. Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με την τεχνολογία Next Generation Sequencing (NGS) ανέδειξαν 17 νέα πιθανά μετάγραφα του γονιδίου της RNase κ σε επίπεδο mRNA σε καρκινικές κυτταρικές σειρές. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της έκφρασης των νέων αυτών πιθανών μεταγράφων σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και η μελέτη των προτύπων έκφρασης τους. Η διερεύνηση επικεντρώθηκε στη ανίχνευση 10 εξ’ αυτών των νέων πιθανών μεταγράφων ανά ζεύγη, των μεταγράφων 2 και 4, των μεταγράφων 5 και 14, των μεταγράφων 6 και 17, των μεταγράφων 12 και 13 και τέλος, των μεταγράφων 15 και 16. Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιλάμβανε καλλιέργεια καρκινικών κυτταρικών σειρών από 18 διαφορετικούς ιστούς, απομόνωση ολικού RNA από τα κύτταρα, αντίστροφη μεταγραφή, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και nested PCR. Τελικώς, τα προιόντα ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης για τον εντοπισμό των νέων μεταγράφων. Τα αποτελέσματα πιστοποίησαν την ύπαρξη αυτών των μεταγράφων στις 18 κυτταρικές σειρές που μελετήθηκαν, με ποικίλες διακυμάνσεις στη συχνότητα εμφάνισης τους καθώς και στα πρότυπα έκφρασης τους. Εντοπίστηκαν μετάγραφα όπως τα μετάγραφα 4 και 17 όπου η έκφραση τους ήταν σχεδόν καθολική, χωρίς αξιοσημείωτη έκφραση ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν μετάγραφα όπως το 15 που εμφανίζοταν σε ελάχιστες καρκινικές κυτταρικές σειρές και άλλα όπως το 13 που εντοπίστηκε σε συγκεκριμένες κυτταρικές σειρές με σημαντικά ποσοστά έκφρασης. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψην το γεγονός πως η εμφάνιση εναλλακτικών μεταγράφων πρωτεινών σε διάφορους τύπους καρκίνου καθώς και η αυξημένη έκφρασή τους σε αυτούς έχουν αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στο χώρο της Μοριακής Διαγνωστικής ως καρκινικοί δείκτες, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά για την περαιτέρω συσχέτιση συγκεκριμένων μεταγράφων της RNase κ με συγκεκριμένους καρκινικούς τύπους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
RNase κ, νέα μετάγραφα, καρκινικές κυτταρικές σειρές,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
103
Διπλωματική Πετροπούλου Χριστίνα.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο