Οι Άβαροι και οι Πέρσες στην Ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518961 496 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-07
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Διονύσιος Καλαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Άβαροι και οι Πέρσες στην Ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι Άβαροι και οι Πέρσες στην Ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη
Περίληψη:
Σκοπός της εργασία είναι να καταδειχτούν ομοιότητες και διαφορές, τόσο μεταξύ Αβάρων και Περσών, αλλά και σε σχέση με τους βυζαντινούς, όπως τις καταγράφει ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης στο ιστορικό του έργο.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μαυρικίου, αλλά και γενικότερα κατά τον 6ο και 7ο αιώνα, το Βυζάντιο κλήθηκε να αντιμετωπίσει απειλές στα σύνορα του, που προέρχονταν τόσο από τη βαλκανική χερσόνησο, όσο και από την Ανατολή. Οι Άβαροι στα Βαλκάνια -σε συνδυασμό με τις επιδρομές των Σλάβων- και οι Πέρσες στα ανατολικά, υπήρξαν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την αυτοκρατορία . Μέσα από́ την αφήγηση του Σιμοκάττη μπορεί́ κανείς να διακρίνει τον τρόπο που ο ιστορικός έβλεπε τους Άβαρους και τους Πέρσες και κατά́ συνέπεια να αναχθεί́ στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν οι Βυζαντινοί́ του λαούς αυτούς .
Για να εντοπίσουμε κάποια χαρακτηριστικά́ που αποδίδονται στους Άβαρους και τους Πέρσες θα πρέπει να εξεταστούν οι πτυχές της παρουσίας τους στην Ἱστορία, μέσω των οποίων η εικόνα τους μπορεί́ να φωτιστεί́. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι επιστολές και οι δημηγορίες που συνθέτουν οι Άβαροι , οι Πέρσες και οι Βυζαντινοί, ώστε να εντοπιστεί το επίπεδο της ρητορικής τους ικανότητας τους.
Ακόμη, οι χαρακτηρισμοί που καταγράφει ο Σιμοκάττης για τον κάθε ένα από τους ηγεμόνες των Αβάρων και των Περσών μας βοηθά να σκιαγραφήσουμε την εικόνα που πρέπει να είχαν οι Βυζαντινοί για τους λαούς αυτούς.
Τέλος, τα στρατιωτικά τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται από τους στρατούς των λαών αυτών, αλλά και από το Βυζαντινό στρατό δείχνουν την στρατιωτική́ ευφυΐα των στρατηγών και την εκτελεστική́ ικανότητα των στρατών που διοικούν και κατά συνέπεια , όσα αφήνει ο Σιμοκάττης να διαφανούν και σε αυτό τον τομέα είναι επικουρικά στοιχεία για την σύνθεση της εικόνας Αβάρων και Περσών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινή ιστοριογραφία, Σιμοκάττης, Μαυρίκιος, ρητορική, Άβαροι, Πέρσες, 6ος αιώνας, 7ος αιώνας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
69

Iliopoulos-dissertation.pdf
656 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.