Μελέτη της μεταβολής ακτινομικών παραμέτρων στην ακτινοχειρουργική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519280 513 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μαρεντάκης Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παντελής Καραίσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της μεταβολής ακτινομικών παραμέτρων στην ακτινοχειρουργική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της μεταβολής ακτινομικών παραμέτρων στην ακτινοχειρουργική
Περίληψη:
Η Ακτινομική (Radiomics) αποτελεί ένα σύγχρονο, ταχέως αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο, όπου με τη βοήθεια των τεχνολογικών εξελίξεων στα συστήματα ιατρικής απεικόνισης και των εξειδικευμένων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, αξιοποιεί την διαθέσιμη πληροφορία της ιατρικής εικόνας και παράγει ενα μεγάλο πλήθος ποσοτικών χαρακτηριστικών (Radiomics Features-ακτινομικές παράμετροι) του απεικονιζόμενου ιστού. Σύμφωνα με πλήθος ερευνών, η χρήση των ακτινομικών παραμέτρων, δύναται να συμβάλλει θετικά στην ανίχνευση και διάγνωση της νεοπλασματικής νόσου, στην επιλογή της ενδεικνυόμενης θεραπείας, στον έλεγχο της ανταπόκρισης του ασθενούς, στην εκτίμηση του προσδόκιμου επιβίωσης και γενικότερα στην αποτελεσματική-εξατομικευμένη διαχείριση του ασθενή.
Στην παρούσα μελέτη, σε δείγμα δύο ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), εξετάστηκε η μεταβολή 549 ακτινομικών παραμέτρων, κατά το διάστημα εφαρμογής πλάνων στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Οι ακτινομικές παράμετροι ομαδοποιήθηκαν σε στατιστικές παραμέτρους πρώτης, δεύτερης και ανώτερης τάξης και υπολογίστηκαν βάσει
i. Των πρωτογενών δεδομένων (Raw Data) των απεικονίσεων CBCT, που διεξήχθησαν πριν από την έναρξη κάθε ακτινοθεραπευτικής συνεδρίας
ii. Των δεδομένων που προέκυψαν, από την εφαρμογή του τριδιάστατου, διακριτού μετασχηματισμού Wavelet (3D UDWT), στα πρωτογενή δεδομένα
iii. Tου χάρτη σημαντικότητας (Saliency Map), που προέκυψε από την κατάλληλη επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων και αντιστοιχεί σε κάθε τομή της απεικόνισης CBCT
Πενήντα (ασθενής Α) και ενενήντα (ασθενής Β) ακτινομικές παράμετροι, παρουσίασαν σχετικές μεταβολές σταθερού προσήμου (αύξηση ή μείωση), καθ' όλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Είκοσι εννιά (ασθενής Α) και τριαντά έξι (ασθενής Β) ακτινομικές παράμετροι, παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση (που προσδιορίστηκε μέσω του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης Spearman), με τον χρόνο που παρήλθε από την έναρξη των ακτινοθεραπευτικών συνεδριών. Δεν εντοπίστηκε καμία ακτινομική παράμετρος, που να εμφανίζεται συσχετισμένη με τον χρόνο και στους δύο ασθενείς ταυτόχρονα. Μελλοντική έρευνα σε επαρκές δείγμα ασθενών, κρίνεται απαραίτητη για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ακτινομική μέθοδος,Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία,Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
93
Marentakis Panagiotis-master.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο