Η Εφαρμογή Τεχνικών Ανάλυσης Κινδύνου σε Εκπαιδευτικά Δεδομένα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519594 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-30
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γεωργακόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια)
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπαραλής Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπυριδάκος Αθανάσιος, Καθηγητής Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Σαΐτη Άννα, Καθηγήτρια Χαροκοπείου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Εφαρμογή Τεχνικών Ανάλυσης Κινδύνου σε Εκπαιδευτικά Δεδομένα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Εφαρμογή Τεχνικών Ανάλυσης Κινδύνου σε Εκπαιδευτικά Δεδομένα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Περίληψη:
Σε αυτή τη διατριβή αναλύεται η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης, περιγράφονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και παρουσιάζεται μια συστημική προσέγγιση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικτυακών συστημάτων, ενώ έμφαση δίνεται σε μια ιδιαίτερη φάση της διαδικασίας ανάπτυξης που είναι ο μαθησιακός σχεδιασμός.
Παράλληλα αναλύεται η έννοια του κινδύνου και περιγράφονται οι διαδικασίες ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, η διατριβή εστιάζει στον κίνδυνο της αποτυχίας ενός ηλεκτρονικού μαθήματος και κυρίως η ερευνητική προσπάθεια στρέφεται στον προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον κίνδυνο, ένας μαθητής να κοπεί και παράλληλα θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη μαθησιακή διαδικασία σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα.
Η συγκεκριμένη διατριβή παρουσιάζει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τη διαχείριση του κινδύνου της αποτυχίας του μαθητή στα ηλεκτρονικά μαθήματα και παρουσιάζεται η εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας σε δύο ηλεκτρονικά μαθήματα, για τον κίνδυνο της αποτυχίας του μαθητή στο ηλεκτρονικό μάθημα, ο σχεδιασμός των οποίων βασίστηκε σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστημάτων που ονομάζεται CADMOS.
Τα πορίσματα που προκύπτουν από όλη την ερευνητική προσπάθεια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός συστήματος πρόβλεψης της απόδοσης του μαθητή με ταυτόχρονη διαδικασία προειδοποίησης (warning) στην περίπτωση που ένας φοιτητής κινδυνεύει να κοπεί. Παράλληλα, την ανάδραση από το σύστημα προειδοποίησης θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός με σκοπό τη βελτίωση του μαθησιακού του σχεδιασμού και κατ’ επέκταση της όλης μαθησιακής διαδικασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνδυνος, Ανάλυση Κινδύνου, Ηλεκτρονική Μάθηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
98

elearning_riskanalysis_gewrgakopoulos_phd.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.