«Εκπαιδεύοντας τους μαθητές να συμμετέχουν στον αστικό σχεδιασμό: Μια πιλοτική εφαρμογή επανασχεδιασμού της πλατείας»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1524772 506 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-31
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αγγέλου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αποστολία Γαλάνη, Επίκουρη καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Ευαγγελία Μαυρικάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Εκπαιδεύοντας τους μαθητές να συμμετέχουν στον αστικό σχεδιασμό: Μια πιλοτική εφαρμογή επανασχεδιασμού της πλατείας»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Εκπαιδεύοντας τους μαθητές να συμμετέχουν στον αστικό σχεδιασμό: Μια πιλοτική εφαρμογή επανασχεδιασμού της πλατείας»
Περίληψη:
Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό των ανοιχτών χώρων σε μια σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία, αποτελεί ζητούμενο και αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια. Από τους πολίτες δεν εξαιρούνται τα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σχεδιασμού των χώρων που τα αφορούν. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ανάπτυξη των χωρικών τους ικανοτήτων και συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες από μικρή ηλικία. Στην παρούσα έρευνα καταγράφονται, διερευνώνται και σχολιάζονται οι διάλογοι μαθητών της Α’ Δημοτικού κατά τον επανασχεδιασμό του χώρου της πλατείας της γειτονιάς τους, με απώτερο στόχο να διερευνηθεί και να καλλιεργηθεί η ικανότητα συμμετοχής των παιδιών στον αστικό σχεδιασμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
παιδική συμμετοχή, συμμετοχικός σχεδιασμός, επανασχεδιασμός πλατείας, σχεδιασμός αστικών χώρων πρασίνου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
121

Angelou.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.