Προσωπογραφίες αυτοκρατόρων στο έργο "Σύνοψις Ἱστοριῶν" του Ιωάννη Σκυλίτζη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1526027 737 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-01
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βλάχου Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνιος Παναγιώτου, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Παΐδας, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσωπογραφίες αυτοκρατόρων στο έργο "Σύνοψις Ἱστοριῶν" του Ιωάννη Σκυλίτζη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσωπογραφίες αυτοκρατόρων στο έργο "Σύνοψις Ἱστοριῶν" του Ιωάννη Σκυλίτζη
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετάται το έργο του Ιωάννη Σκυλίτζη "Σύνοψις Ἱστοριῶν' και ειδικά τα πορτρέτα των αυτοκρατόρων που συνέθεσε ο χρονογράφος. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία απαρτίζεται από τρία μέρη· την εισαγωγή, στην οποία αναφέρονται ορισμένα βασικά στοιχεία για τη ζωή του χρονογράφου, αλλά και το έργο που μελετήθηκε, το κύριο μέρος, στο οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι πράξεις κάθε αυτοκράτορα οι οποίες οδηγούν σε αποτίμησή μας για τον καθένα και στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη. Αναγκαίο συμπλήρωμα της εργασίας αποτελεί το παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται ορισμένες μικρογραφίες του χειρογράφου της Μαδρίτης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Mιχαήλ Ραγκαβέ, Λέων Aρμένιος, Μιχαήλ Τραυλός, Θεόφιλος, Μιχαήλ Γ΄, Βασίλειος Α', Λέων ΣΤ', Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος Ζ', Ρωμανός Λακαπηνός, Ρωμανός Β', Βασίλειος Β', Κωνσταντίνος Η', Νικηφόρος Φωκάς, Ιωάννης Τζιμισκής, Ρωμανός Γ', Μιχαήλ Δ΄, Μιχαήλ Ε', Κωνσταντίνος Θ', Μιχαήλ ΣΤ'
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
219
Αριθμός σελίδων:
360
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΒΛΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ).pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο