Έκθεση επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ακτινοβολία από εξετάσεις διαδερμικής ενδοαυλικής αγγειοπλαστικής και ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1592221 466 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τζανής Ελευθέριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δαμηλάκης - Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωνσταντίνος Περισυνάκης - Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μιχάλης Μαζωνάκης - Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκθεση επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ακτινοβολία από εξετάσεις διαδερμικής ενδοαυλικής αγγειοπλαστικής και ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Έκθεση επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ακτινοβολία από εξετάσεις διαδερμικής ενδοαυλικής αγγειοπλαστικής και ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων [20]. Σύμφωνα με το National Council on Radiation Protection and Measurements, περίπου 17 εκατομμύρια ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το 2006. Όπως αναφέρεται από το Bhargavan 2008 [21], παρατηρείται ετήσια αύξηση 8,5%, στον αριθμό των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων. Η αύξηση στον αριθμό των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων, συνεπάγεται την αύξηση του φόρτου εργασίας των επεμβατιστών. Αυτό συμβαίνει διότι, ενώ ο αριθμός των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των επεμβατιστών δεν έχει σημειώσει αντίστοιχη αύξηση.
Οι επεμβατιστές, εκτίθενται σε σκεδαζόμενη ακτινοβολία. Παρά το γεγονός ότι η δόση από την ακτινοβολία είναι μικρή, η έκθεση των επεμβατιστών είναι συνεχής για όλο το χρονικό διάστημα της καριέρας τους. Σύμφωνα με το International Commission on Radiation Protection (ICRP), “ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επίδραση της ακτινοβολίας στο φακό του ματιού, καθώς και στο καρδιαγγειακό σύστημα, λόγω πρόσφατων δημοσιεύσεων που αναφέρουν ότι τα δυσμενή αποτελέσματα της ακτινοβολίας σε αυτά τα δύο συστήματα, φαίνεται να συμβαίνουν σε αρκετά χαμηλότερες δόσεις από τις μέχρι σήμερα γνωστές. Επίσης, η χρόνια έκθεση σε χαμηλής δόσης ακτινοβολία, μπορεί να προκαλέσει στοχαστικά και ντετερμινιστικά αποτελέσματα που αφορούν τον εγκέφαλο [22].
Οι σκοποί της παρούσας εργασίας ήταν :
• Ο προσδιορισμός της δόσης που λαμβάνουν οι επεμβατιστές κατά τη διάρκεια των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων που πραγματοποιούν. Πιο συγκεκριμένα οι μετρήσεις έγιναν για τις εξής επεμβάσεις : διαδερμική ενδοαυλική αγγειοπλαστική (percutaneous transluminal angioplasty, 36 περιστατικά), καθώς και για ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος (EVAR, 17 περιστατικά). Για τον προσδιορισμό της δόσης χρησιμοποιήθηκαν δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD – 200). Στη συνέχεια, με τη χρήση της μεθόδου Niklason et al [27], υπολογίσαμε την ενεργό δόση που λαμβάνουν οι επεμβατιστές ανά επέμβαση για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας υπολογίσαμε τη μέγιστη ετήσια ενεργό δόση που λαμβάνουν οι επεμβατιστές από τις συγκεκριμένες επεμβάσεις.

• Ο προσδιορισμός της μείωσης της δόσης στους επαγγελματικά εκτιθέμενους επεμβατιστές, που οφείλεται στη χρήση προσωπικού εξοπλισμού ακτινοπροστασίας. Με τη χρήση ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων, δημιουργήσαμε προσομοίωση των παραπάνω επεμβάσεων. Τοποθετήσαμε δοσίμετρα στο ομοίωμα – επεμβατιστή μέσα και έξω από τον εξοπλισμό ακτινοπροστασίας.

• Ο προσδιορισμός της μείωσης της δόσης στους επαγγελματικά εκτιθέμενους επεμβατιστές, που οφείλεται στη χρήση ακτινοπροστατευτικού σεντονιού (drape).

• Ο προσδιορισμός της αύξηση της δόσης σε ασθενή και επεμβατιστή λόγω της εισόδου του σεντονιού στο πεδίο.

Ο προσδιορισμός της απορροφώμενης δόσης για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους είναι υψίστης σημασίας. Και αυτό διότι αποτελεί ποσότητα άμεσα συνδεδεμένη με τα στοχαστικά αποτελέσματα. Επίσης, η γνώση της είναι απαραίτητη για την βελτιστοποίηση και την αξιολόγηση των τεχνικών που εφαρμόζονται.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά:
Έκθεση επαγγελματικά εκτιθέμενων, ακτινοβολία, ακτινοσκόπηση, δοσιμετρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
113
Eleftherios Tzanis MSc.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο