Ταχύτητα αγωγής των νευρικών ώσεων στις μυϊκές ίνες και παραγωγή της μυϊκής ισχύος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1617507 473 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μεθενίτης Σπυρίδων
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Τερζής Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Καρανδρέας Ν., Καθηγητής, Α'Νευρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ
Γελαδάς Ν., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Μπάγιος Ι., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Μπουντόλος Κ., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Σπέγγος Κ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Α' Νευρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ
Καραμπάτσος Γ., Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταχύτητα αγωγής των νευρικών ώσεων στις μυϊκές ίνες και παραγωγή της μυϊκής ισχύος
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ταχύτητα αγωγής των νευρικών ώσεων στις μυϊκές ίνες και παραγωγή της μυϊκής ισχύος
Περίληψη:
Εισαγωγή. Η ταχύτητα αγωγής των δυναμικών ενέργειας των μυϊκών ινών έχει διερευνηθεί ελάχιστα στην αθλητική επιστήμη. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκαν τρεις ξεχωριστές, αλλά αλληλένδετες εργασίες, όπου σκοπός της πρώτης εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ταχύτητας αγωγής και της μυϊκής ισχύος όπως και του ρυθμού εφαρμογής της δύναμης, σκοπός της δεύτερης ήταν η διερεύνηση πιθανών διαφορών στην ταχύτητα αγωγής μεταξύ αθλητών δύναμης, ισχύος και αντοχής και σκοπός της τρίτης μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της προπόνησης ισχύος και του συνδυασμού προπόνησης ισχύος με αερόβια προπόνηση στην ταχύτητα αγωγής των νευρικών ώσεων στις μυϊκές ίνες.
Μέθοδος. Στην 1η εργασία αξιολογήθηκε η μυϊκή ισχύς, ο ρυθμός εφαρμογής της δύναμης και η ταχύτητα αγωγής μέσω προκλητών δυναμικών με ενδομυϊκά ηλεκτρόδια σε 15 νεαρές γυναίκες (ηλικία 21,1±0,4 έτη, ανάστημα 165±4,5 cm, μάζα 56,7±6 kg, δείκτης μάζας σώματος 20,8±1,7 kg•m-2, ισχύς αποτελεσμάτων 0,958). Στη 2η εργασία πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες αξιολογήσεις σε 38 νεαρούς άνδρες (ισχύς αποτελεσμάτων 0,936) με διαφορετικό προπονητικό υπόβαθρο: μαραθωνοδρόμοι (n=9), αθλητές ισχύος (n=10), αθλητές δύναμης (n=9), αγύμναστοι (n=10). Εκτός από τις προαναφερόμενες μετρήσεις, πραγματοποιήθηκε μυϊκή βιοψία στον έξω πλατύ μηριαίο μυ για την αξιολόγηση της μορφολογίας των μυϊκών ινών. Στην 3η έρευνα, 17 μέτρια γυμνασμένες γυναίκες (21,62,2 ετών, ανάστημα 166,35,4 εκ., μάζα 57,66,8 kg, ισχύς αποτελεσμάτων: 0,910), χωρίστηκαν σε 2 πειραματικές ομάδες: oμάδα προπόνησης ισχύος (Π.Ι.; n=8) και oμάδα προπόνησης ισχύος-αερόβιας (Π.Ι.Α.; n=9). Πριν και μετά την προπονητική παρέμβαση, διάρκειας 6 εβδομάδων, πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες αξιολογήσεις όπως στην 2η έρευνα.
Αποτελέσματα. Στην 1η και 2η έρευνα, σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ της ταχύτητας αγωγής και της μέγιστης ισχύος κατά το άλμα με αιώρηση, της μέγιστης ισομετρικής δύναμης, καθώς και του ρυθμού εφαρμογής της δύναμης στα 50-250ms (συντελεστής Pearson r=0,538-0,924; p<0,01). Η ταχύτητα αγωγής σχετίζονταν υψηλότερα με τον ρυθμό εφαρμογής της δύναμης (r: 0,538-0,918; p<0,01) παρά με τη μέγιστη ισομετρική δύναμη (r: 0,599-0,656; p<0,01). Ωστόσο, όπως φάνηκε από την 2η έρευνα οι συσχετίσεις αυτές επηρεάζονται από την εγκάρσια επιφάνεια και το ποσοστό καταλαμβανόμενης επιφάνειας των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ. Επίσης βρέθηκε ότι ο στατιστικός γραμμικός συνδυασμός της ταχύτητας αγωγής και της μυϊκής ισχύος μπορεί να προβλέψει την εγκάρσια επιφάνεια και το ποσοστό καταλαμβανόμενης επιφάνειας των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ. Στην 3η έρευνα διαπιστώθηκε ότι 6 εβδομάδες προπόνησης ισχύος προκαλούν αύξηση της ταχύτητας αγωγής, του μεγέθους των μυϊκών ινών και της μυϊκής ισχύος, ενώ η προσθήκη ήπιας έντασης αερόβιας άσκησης εκμηδενίζει αυτές τις αυξήσεις. Στο σύνολο των δοκιμαζόμενων, η ποσοστιαία μεταβολή της ταχύτητας αγωγής συσχετιζόταν με την ποσοστιαία μεταβολή του μεγέθους των μυϊκών ινών και της μυϊκής ισχύος (r=0,574 ώς 0,628; p<0,05). Ωστόσο, οι συσχετίσεις μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής της ταχύτητας αγωγής και της μυϊκής ισχύος, επηρεάζονταν από την ποσοστιαία μεταβολή της εγκάρσιας επιφάνειας των μυϊκών ινών.
Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ταχύτητα αγωγής των μυϊκών ινών του έξω πλατύ, συνδέεται στενά με την απόδοση σε εκρηκτικές πολυαρθρικές δραστηριότητες. Παράλληλα, φαίνεται ότι τη ταχύτητα αγωγής συνδέεται καλύτερα με τον ρυθμό εφαρμογής της δύναμης κατά την πραγματοποίηση εκρηκτικών δραστηριοτήτων παρά με τη μέγιστη δύναμη. Επιπρόσθετα, όπως είναι γνωστό, το είδος της συστηματικής προπόνησης προκαλεί διαφορετικές προσαρμογές στην εγκάρσια επιφάνεια των μυϊκών ινών. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι οι αλλαγές στην εγκάρσια επιφάνεια των ινών προκαλούν αλλαγές στην ταχύτητα αγωγής κάτι που δείχνει ότι η ταχύτητα αγωγής είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των μυϊκών ινών και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προπονητικού ερεθίσματος. Η προσθήκη αερόβιας άσκησης χαμηλής έντασης στην προπόνηση ισχύος αναστέλλει τη μυϊκή υπερτροφία, και που οδηγεί σε αναστολή της αύξησης της ταχύτητας αγωγής.
Λέξεις-κλειδιά:
νευρομυϊκό σύστημα, ηλεκτρομυογραφία, προπόνηση ισχύος ρυθμός εφαρμογής της δύναμης, κατανομή μυϊκών ινών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
523
Αριθμός σελίδων:
303
Methenitis Ph.D. Thesis 2016 (1).pdf (13 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο