Η αντιμετώπιση του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 από τα παρδοσιακά και τα νέα μέσα ως δείκτης ποιότητας της δημοκρατίας στην Ελλάδα της κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665117 404 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Βλεπάκη Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Χαραλάμπης, Καθηγητής, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αντιμετώπιση του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 από τα παρδοσιακά και τα νέα μέσα ως δείκτης ποιότητας της δημοκρατίας στην Ελλάδα της κρίσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση των παραδοσιακών μέσων σε σχέση με την αλληλεπίδρασή του με την πολιτική. Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τη σύγχρονη πολιτική ζωή, έτσι γίνεται μια προσπάθεια χαρτογράφησης του τρόπου που παρουσιάστηκε από τα μέσα συνολικά αλλά και ποια η επίδρασή του στα κόμματα. Ακολουθεί έρευνα για το θέμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
παραδοσιακά μέσα, νέα μέσα, δημοφήφισμα 5ης Ιουλίου 2015, πολιτική ζωή, κόμματα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
135
Αριθμός σελίδων:
110
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

51 ΒΛΕΠΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.