εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης από την παραδοσιακή γραφειοκρατία στην ψηφιακή διαχείριση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665124 346 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ζούγρα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρόη Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης από την παραδοσιακή γραφειοκρατία στην ψηφιακή διαχείριση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Μια βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση που περιλαμβάνει αποτελεσματική διοικητική εργασία, ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες και ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγές, είναι η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων φορέων, καθώς και μεταξύ δημοσίων οργανώσεων και πολιτών.
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ιδίως ο Ν.3979 / 2011, άρθρο 1), έχει αναγνωρίσει ως ένα βασικό δικαίωμα των φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, την επικοινωνία και συναλλαγή με τον δημόσιο τομέα με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις ηλεκτρονικές και διοικητικές συναλλαγές και τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα.
Η περιορισμένη ωστόσο, εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων στη χώρα μας, σε σχέση με τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά, γραφειοκρατικά προβλήματα στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Το γεγονός αυτό κατέστη τροχοπέδη στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της Ελλάδας προς την κατεύθυνση εφαρμογής νέων μεθόδων αποτελεσματικής διακυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενός δημοσίου τομέα προσανατολισμένου στην επίτευξη αποτελεσμάτων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την αποτελεσματικότερη οργάνωση κάθε δήμου και κάθε περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, μολονότι η όποια μεταρρύθμιση γίνεται με ολίγη καθυστέρηση και κατόπιν πολλών νομοθεσιών, που δεν λαμβάνουν χώρα πάντα «αναίμακτα», εξαιτίας της αντίδρασης των πολιτών και που από το 1822 μέχρι και σήμερα άλλαξαν καθοριστικά το προφίλ της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δήμος, Αποκέντρωση, Πρόγραμμα Καλλικράτης, Πρόγραμμα Καποδίστριας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
118
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Αντίγραφο από DIPLWMATIKH-ZOUGRA .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.