Η Μικροχλωρίδα των Πηγών της Αιδηψού και η Συμβολή της στη Διαμόρφωση του Γεωλογικού Υποστρώματος (Θερμογενείς Τραβερτίνες)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666099 492 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Πολίτη Άρτεμις-Απέλια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Μικροχλωρίδα των Πηγών της Αιδηψού και η Συμβολή της στη Διαμόρφωση του Γεωλογικού Υποστρώματος (Θερμογενείς Τραβερτίνες)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Μικροχλωρίδα των Πηγών της Αιδηψού και η Συμβολή της στην Διαμόρφωση του Γεωλογικού Υποστρώματος (Θερμογενείς Τραβερτίνες)
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν 7 θερμοπηγές από την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και μελετήθηκε η βιοποικιλότητα των κυανοβακτηρίων, οι πρωτοπόροι οργανισμοί καθώς και η συμβολή της κυανοβακτηριακής μικροχλωρίδας στην απόθεση θερμογενούς τραβερτίνη (διεργασίες βιο-ορυκτογένεσης).
Συγκεκριμένα, η κυανοβακτηριακή βιοποικιλότητα αναγνωρίστηκε μικροσκοπικά με φωτονική (LM) και ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM), τόσο σε φυσικά δείγματα (σταθεροποιημένα σε διάλυμα φορμαλδεΰδης), όσο και σε καλλιεργημένο υλικό (χρησιμοποιώντας διάφορα θρεπτικά μέσα). Μελετήθηκε η ορυκτολογική σύσταση με την χρήση ακτινών Χ (XRD) και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM) στις αποθέσεις θερμογενούς τραβερτίνη. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συνδυάστηκαν με τις χημικές αναλύσεις υδάτων που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση και συσχέτιση των δεδομένων που προέκυψαν από τις παραπάνω αναλύσεις.
Συνολικά αναγνωρίσθηκαν 103 μορφότυποι και αναγνωρίστηκαν είδη τα οποία αποτελούν πρώτη καταγραφή για την Ελλάδα ή/και για την Ευρώπη. Ως πρώτοι εποικιστές διαπιστώθηκαν 46 μορφότυποι που στην πλειοψηφία τους ήταν νηματοειδή κυανοβακτήρια.
Μέσω της μελέτης σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) των αποθέσεων διαπιστώθηκαν διεργασίες βιο-ορυκτογένεσης που συμβάλλουν στη δημιουργία και αποδόμηση των αποθέσεων θερμογενούς τραβερτίνη.
Τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής αποτελούν απαραίτητη βάση τόσο για περαιτέρω ταξινομικές και μοριακές αναλύσεις όσο και για μελέτες οι οποίες σχετίζονται με την βιο-ορυκτογένεση τραβερτινών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωλογία
Χημεία
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
κυανοβακτήρια, θερμές πηγές, θερμογενείς τραβερτίνης, βιο-ορυκτογένεση, πρώτοι εποικιστές
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
192