Διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Βιοεπιστημών για την απόκτηση διατροφικών γνώσεων και την κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666102 475 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-14
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κασκαφέτου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Βιοεπιστημών για την απόκτηση διατροφικών γνώσεων και την κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Βιοεπιστημών για την απόκτηση διατροφικών γνώσεων και την κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης
Περίληψη:
Η κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες του επιστημονικού γραμματισμού και στόχο των σύγχρονων μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση. Παράλληλα συντελεί στη σκιαγράφηση μιας πιο θετικής και ανθρώπινης εικόνας της Επιστήμης στα μάτια των μαθητών. Η ιστορία των Επιστημών μπορεί να χρησιμεύσει ως πλαίσιο για τη διδασκαλία της Φύσης της Επιστήμης, που υποβοηθά και την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Παράλληλα, η αφήγηση ιστοριών από την Ιστορία των Επιστημών έχει υποστηριχθεί ως μια διδακτική πρακτική που μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση, την απομνημόνευση και τη νοηματοδότηση των εννοιών στις φυσικές επιστήμες, αποτελώντας παράλληλα έναν αποτελεσματικό τρόπο να ενσωματωθεί η ιστορική και η φιλοσοφική διάσταση των Επιστημών στη διδασκαλία και κάνοντας πιο ανθρώπινη την επιστήμη και τη διδασκαλία της. Η παρούσα μελέτη αφορά μια μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής μιας διδακτικής παρέμβασης που στηρίζεται στη χρήση υλικού από την ιστορία της Βιοχημείας και στην αφήγηση και έχει ως στόχο την άμεση διδασκαλία πτυχών της Φύσης της Επιστήμης, παράλληλα με την απόκτηση διατροφικών γνώσεων. Η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε ώστε να απευθύνεται σε μαθητές Ε' Δημοτικού. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της παρέμβασης στις διατροφικές γνώσεις των μαθητών, στις απόψεις τους για την Επιστήμη, στο ενδιαφέρον τους για την Επιστήμη και στο ενδιαφέρον τους για το μάθημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διατροφικές γνώσεις των μαθητών αυξήθηκαν σημαντικά μετά την παρέμβαση, όσον αφορά στις στοχευόμενες διατροφικές έννοιες. Επίσης, οι μαθητές αναφέρθηκαν με ακρίβεια σε ιδέες για τη Φύση της Επιστήμης και έδειξαν να αναπτύσσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτή και για το μάθημα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία των Επιστημών, Φύση της Επιστήμης, αφήγηση ιστοριών, διατροφική εκπαίδευση, διδακτική βιολογίας, αγωγή υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
92

Διπλωματική_Κασ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.