«Διαμορφώνοντας μικρούς ερευνητές: Διερεύνηση και κατανόηση εννοιών των Γεωεπιστημών σε εργαστήρια μουσείων ως μορφή άτυπης εκπαίδευσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666340 328 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-16
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γούλα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αποστολία Γαλάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμημα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Κρυσταλλία Χαλκιά, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Ρόκκα Αγγελική, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Διαμορφώνοντας μικρούς ερευνητές: Διερεύνηση και κατανόηση εννοιών των Γεωεπιστημών σε εργαστήρια μουσείων ως μορφή άτυπης εκπαίδευσης»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Διαμορφώνοντας μικρούς ερευνητές: Διερεύνηση και κατανόηση εννοιών των Γεωεπιστημών σε εργαστήρια μουσείων ως μορφή άτυπης εκπαίδευσης»
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί την αποτύπωση της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαικό έτος 2016-2017 από τον τομέα Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. Αντικείμενο μελέτης της έρευνας αποτελεί η διαμόρφωση ένος προγράμματος άτυπης εκπαίδευσης με σκοπό την εξοικείωση μαθητών Δημοτικού με έννοιες των Γεωεπιστημών, όπως ο Γεωλογικός χρόνος, τα απολιθώματα και τα πετρώματα. Η έρευνα διεξήχθη σε 44 μαθητές ΣΤ’ τάξης Δημοτικού τριών σχολείων του λεκανοπεδίου Αττικής. Διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση του οποίου σχεδιάστηκαν δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση απλών υλικών και κατασκευών. Για τον έλεγχο του βαθμού επιτυχίας της παρέμβασης και για την εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν δύο ίδια ερωτηματολόγια γνωστικού χαρακτήρα πριν και μετά την παρέμβαση. Επιπλέον, διαμορφώθηκε κι ένα ερωτηματολόγιο εφαρμογών, το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές μετά την παρέμβαση. Κατόπιν διεξαγωγής της έρευνας ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι η βελτίωση των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις των posttest σε σχέση με τις αντίστοιχες των pretest. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η βελτίωση αυτή αποτελεί στατιστικά σημαντική διαφορά. Ωστόσο, από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, τα οποία αφορούν στις εφαρμογές, προκύπτει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή της νέας γνώσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
άτυπη εκπαίδευση, μουσείο, εργαστήριο, εκπαιδευτικό υλικό, Γεωλογικός χρόνος, πετρώματα, απολιθώματα, γραμμή του χρόνου, ιστορία της Γης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
112

Διπλωματική_Γιώτα Γούλα.pdf
12 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.