Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών δομημάτων στη σωματιδιακή φυσική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668022 452 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ασημακόπουλος Ζώης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σμυρναίου Ζαχαρούλα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών δομημάτων στη σωματιδιακή φυσική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών δομημάτων στη σωματιδιακή φυσική
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη δημιουργία νοημάτων με ψηφιακά εργαλεία που σχεδιάσαμε για τη σύγχρονη σωματιδιακή φυσική και βασίστηκαν σε σύγχρονες θεωρίες διδακτικής και παιδαγωγικής. Επιπλέον διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους, καθώς και η αλληλεπίδραση των μαθητών με τα ψηφιακά δομήματα. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκε α) Ποια νοήματα δημιουργούν οι μαθητές για τις έννοιες της σωματιδιακής φυσικής με το λογισμικό «Εξερευνώντας το νετρίνο», β) Οι αλληλεπιδράσεις των υποκειμένων της έρευνας με το λογισμικό που δημιουργήθηκε, ως προς τις λειτουργικότητες του, την επιφάνεια επαφής του και την ανατροφοδότηση που προσφέρει γ) Την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας όπου αξιοποιείται ο μικρόκοσμος αλλά και οι σύγχρονες θεωρίες παιδαγωγικής και διδακτικής. Με βάση τους τρεις αυτούς άξονες επιλέχθηκε μεθοδολογία έρευνας βασισμένη σε σχεδιασμό (design-based research). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πλάκας. Ο χρόνος που αφιερώθηκε για τη διεξαγωγή της ήταν συνολικά έξι ώρες και σε αυτή συμμετείχαν δώδεκα μαθητές και μαθήτριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου, χωρισμένοι σε τρεις μεικτές ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Μετά από την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των διαλογικών αλληλεπιδράσεων των μαθητών (content analysis), διατυπώνονται συμπεράσματα σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και προτάσεις για περεταίρω βελτίωσή της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Δημιουργία νοημάτων, Διερεύνηση, Μοντελοποίηση, Μικρόκοσμος, Έρευνα βασισμένη στο σχεδιασμό, Ανάλυση περιεχομένου.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
96
Διπλωματική_Ασημακόπουλος_Ζώης_2017.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο