Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668085 504 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καραβοκύρη Ελισάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα , ομ. καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ ,ΕΚΠΑ
κ. Αντωνίου Σταμάτης, Επικ. Καθηγητής ΠΤΔΕ ,ΕΚΠΑ
κ. Συριοπούλου Χριστίνα, Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η ανίχνευση των απόψεων 130 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που στελέχωναν Ειδικά σχολεία αλλά και σχολεία Γενικής Αγωγής (Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη) για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιάστηκε και χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που διερευνούσε τις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό, τους παράγοντες με τους οποίους επιλέγουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων, τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν κατά τη διεξαγωγή της, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν στην προσπάθειά τους αυτή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν πρωτεύουσα σημασία σε διδακτικούς στόχους που αφορούν στην κοινωνική προσαρμογή παιδιών με αυτισμό και δευτερεύουσα σημασία στη διδασκαλία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Επιπλέον βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικές αποφάσεις για την οργάνωση της διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων γίνεται περισσότερο με γνώμονα της προσωπικής εκτίμησης του εκπαιδευτικού, της προηγούμενης αξιολόγησης στο φάκελο του παιδιού και του παράγοντα του διαθέσιμου χρόνου, πράγμα που υποστηρίζουν και ξένες έρευνες. Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να δείχνουν προτίμηση σε συμπεριφορικές μεθόδους και τεχνικές, σε οπτικές οδηγίες, αλλά και σε μεθόδους όπως το παιχνίδι ρόλων, το μουσικό παιχνίδι, καθώς και στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακόμη έδειξαν να προτιμούν την αίθουσα διδασκαλίας για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό περισσότερο από την αυλή και από τους χώρους εκτός σχολείου. Σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό φάνηκε να χρησιμοποιούν πιο συχνά υλικό από το Υπουργείο Παιδείας καθώς και παζλ και υλικό του ελεύθερου εμπορίου. Με πολύ μικρότερη συχνότητα χρησιμοποιούν αυτοσχέδιο προσωπικό τους υλικό. Τέλος οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να θεωρούν τη συνύπαρξη συνοδών προβλημάτων των παιδιών με αυτισμό ως βασικό εμπόδιο για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
παιδιά με αυτισμό, κοινωνικές δεξιότητες, στόχοι, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, απόψεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
157

Καραβοκύρη Ελισάβετ διπλωματική.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.