ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668104 508 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βάλτου Μαρία-Μυρτώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιώργος Σιδερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ
Περίληψη:
Ο τραυλισμός ορίζεται ως η διαταραχή που επηρεάζει την ευχέρεια του λόγου και χαρακτηρίζεται από διακοπές στην παραγωγή των ήχων της ομιλίας. Πρόκειται για μια διαταραχή η οποία επηρεάζει σημαντικά τη ζωή του ατόμου σε όλες τις πτυχές της, όμως τα αίτια που την προκαλούν δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η σχέση μεταξύ κυριοχειρίας και τραυλισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να φωτίσει κάποιες πτυχές της αιτιολογίας του. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση, μέσω της μετα-ανάλυσης, δημοσιευμένων και μη μελετών της κυριοχειρίας σε άτομα με τραυλισμό. Τριάντα μελέτες συνολικού αριθμού 13.407 συμμετεχόντων (2.823 ατόμων με τραυλισμό και 10.584 ατόμων τυπικής ανάπτυξης) συμπεριελήφθησαν σε μία σειρά τεσσάρων σετ μετα-αναλύσεων, με τις οποίες διερευνήθηκαν στατιστικά (i) οι πιθανές διαφορές στην κυριοχειρία ατόμων με τραυλισμό συγκριτικά με άτομα τυπικής ανάπτυξης, (ii) ο επιπολασμός της κυριοχειρίας στα άτομα με τραυλισμό, (iii) ο βαθμός κυριοχειρίας ατόμων με τραυλισμό συγκριτικά με άτομα τυπικής ανάπτυξης, και (iv) βαθμός κυριοχειρίας δεξιόχειρων ατόμων με τραυλισμό συγκριτικά με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν στο πρώτο σετ μετα-αναλύσεων αυξημένα ποσοστά μη-τυπικής κυριοχειρίας σε άτομα με τραυλισμό σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Στο δεύτερο σετ μετα-αναλύσεων ο επιπολασμός της αριστεροχειρίας σε άτομα με τραυλισμό υπολογίστηκε σε 12.2%. Στο τρίτο σετ μετα-αναλύσεων δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ενώ στο τέταρτο σετ βρέθηκε μικρότερος βαθμός κυριοχειρίας σε άτομα με τραυλισμό σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (όχι όμως όταν μελετήθηκαν αποκλειστικά δεξιόχειρες). Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη παρέχει ξεκάθαρα ευρήματα προς την κατεύθυνση ότι υπάρχουν αυξημένα ποσοστά
μη-τυπικής κυριοχειρίας σε άτομα με τραυλισμό. Η απόλυτη τιμή, όμως, της διαφοράς αυτής είναι μικρή και έτσι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρήσουν την κυριοχειρία ως ένα διαγνωστικό παράγοντα για τον τραυλισμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
τραυλισμός, προτίμηση χεριού, εγκεφαλική πλευρίωση, κυριοχειρία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
133
Αριθμός σελίδων:
89

Διπλωματική Βάλτου Μαρία-Μυρτώ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.