Κυριοχειρία σε παιδιά με αυτισμό: Μελέτη με τη χρήση του Ερωτηματολογίου του Εδιμβούργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668161 414 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-16
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τσιρλή Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σιδερίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών.
Φωτεινή Αντωνίου, Επίκουρη καθηγήτρια Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κυριοχειρία σε παιδιά με αυτισμό: Μελέτη με τη χρήση του Ερωτηματολογίου του Εδιμβούργου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κυριοχειρία σε παιδιά με αυτισμό: Μελέτη με τη χρήση του Ερωτηματολογίου του Εδιμβούργου
Περίληψη:
Οι μέχρι σήμερα έρευνες που αφορούν στην κυριοχειρία στην Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) έχουν επικεντρωθεί στα διαφορετικά μοτίβα κατεύθυνσης που παρουσιάζονται στην εν λόγω διαταραχή. Λίγες είναι οι έρευνες που έχουν μελετήσει τον βαθμό κυριοχειρίας σε παιδιά με ΔΑΦ, όπως λίγες είναι και αυτές που έχουν διερευνήσει την κυριοχειρία στη ΔΑΦ χρησιμοποιώντας ομάδες ελέγχου τόσο για την ηλικία όσο και τη νοημοσύνη. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι οι διαφορές στην κυριοχειρία ανάμεσα στα παιδιά με ΔΑΦ και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης συνδέονται με τα γλωσσικά ελλείμματα των παιδιών με ΔΑΦ. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των διαφορών στην κατεύθυνση και τον βαθμό κυριοχειρίας σε παιδιά με ΔΑΦ και της σχέσης του βαθμού κυριοχειρίας με τις γλωσσικές ικανότητες. Για τους σκοπούς αυτούς πέρα από την πειραματική ομάδα, χρησιμοποιήθηκαν και δύο ομάδες ελέγχου, για την ηλικία και τη νοημοσύνη. Η μέτρηση της κυριοχειρίας έγινε με το Ερωτηματολόγιο Προτίμησης Χεριού του Εδιμβούργου (ΕΕ) και παράλληλα μετρήθηκαν οι γλωσσικές ικανότητες των παιδιών της πειραματικής ομάδας και των δυο ομάδων ελέγχου με το Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας ΛαΤω. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατεύθυνση και τον βαθμό κυριοχειρίας μεταξύ των παιδιών με ΔΑΦ και των ομάδων ελέγχου και μικρή θετική συσχέτιση του βαθμού κυριοχειρίας και των γλωσσικών ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων. Ενισχύεται έτσι η άποψη περί διαφορετικών μοτίβων κυριοχειρίας στη ΔΑΦ και αναδεικνύεται η σχέση του βαθμού κυριοχειρίας με το γλωσσικό επίπεδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
βαθμός κυριοχειρίας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, Ερωτηματολόγιο Εδιμβούργου, γλωσσικές ικανότητες.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
193
Αριθμός σελίδων:
96

Μαρία-Τσιρλή-Διπλωματική Εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.