Χρήση του Twitter από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668256 307 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-18
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σταύρου Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση του Twitter από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Use of Twitter by the members of the Greek Parliament
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης “Twitter” από τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου. Πραγματοποιείται, εν πρώτοις, επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου, το οποίο είναι αρκετά ευρύ, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο ακαδημαϊκής μελέτης.

Για την έρευνα της χρήσης του Twitter από τα μέλη της ελληνικής Βουλής διενεργούνται τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές μέθοδοι. Στο πρώτο στάδιο της μελέτης υλοποιείται ποσοτική ανάλυση εκ της οποίας προκύπτει ο δείκτης ακολουθησιμότητας, και στη συνέχεια για τους 32 πιο ακολουθήσιμους βουλευτές υπολογίζεται και ο βαθμός σύμπλεξης.

Οι 16 βουλευτές που συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους βαθμούς σύμπλεξης μελετώνται περαιτέρω στο ποιοτικό σκέλος της μελέτης. Διενεργούνται, ειδικότερα, δομημένες συνεντεύξεις, καθώς και αναλύσεις περιεχόμενου με βάση τις ετικέτες και τις αναφορές που έχουν χρησιμοποιήσει οι βουλευτές κατά το τρίμηνο 20-08-2016 έως 20-11-2016.

Κύριοι στόχοι από τη διεξαγωγή της ανωτέρω έρευνας είναι να εξετασθεί τι είδους αναρτήσεις προτιμούν να αναρτούν οι Έλληνες βουλευτές, εάν και κατά πόσο αλληλεπιδρούν με τους χρήστες, καθώς και ποιες είναι οι επιδόσεις τους σε σημαντικούς δείκτες, όπως είναι η ακολουθησιμότητα και η σύμπλεξη.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται, καθώς κρίνεται ενδιαφέρον να κατανοηθεί ποια είναι και η οπτική και άποψη του ίδιου του πολιτικού προσωπικού για τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και ποιοι ήταν οι πρωταρχικοί λόγοι που τους οδήγησαν να ενταχθούν στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επικοινωνία
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, Twitter, πολιτικοί, Ελληνικό κοινοβούλιο, κόμματα, ακολουθησιμότητα, σύμπλεξη, ετικέτα, αναφορά, πολιτική επικοινωνία.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
139
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


Παραρτήματα.zip
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.