ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668292 390 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παινέση Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα,Ομότιμη καθηγήτρια ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Συριοπούλου -Δελλή Χριστίνα,Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αντωνίου Σταμάτιος Αλέξανδρος,Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Περίληψη:
Η επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί για τη διεθνή κοινότητα συνεχή στόχο και προϊόν προβληματισμού αλλά και χάραξης νέων στρατηγικών. Βασικός λόγος αυτής της διαρκούς μέριμνας είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία είναι πολλαπλά όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα, αλλά και για το οικογενειακό τους περιβάλλον, το κράτος, και την κοινωνία γενικότερα. Εν τούτοις η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού των αναπήρων είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες αυτού του προβλήματος είναι η επιφυλακτικότητα με την οποία οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τον ανάπηρο ως εργαζόμενο πολίτη με αμοιβή. Αυτή η διαπίστωση υπήρξε η βασική αφορμή για τη διερεύνηση των απόψεων Ελλήνων εργοδοτών σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αναπήρων, που αποτελεί το βασικό στόχο της παρούσας έρευνας. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε σε 120 εργοδότες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Νομό Αττικής τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο το 2016. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργοδότες προτιμούν να προσλάβουν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και ελαφρά νοητική υστέρηση παρά με σοβαρό πρόβλημα όρασης, αυτισμό ή σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο μεγαλύτερος φόβος τους (65%) είναι η πιθανή περιορισμένη απόδοση του υπαλλήλου με αναπηρία και το πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί στο χώρο εργασίας. Ως σημαντικότερο προσόν θεωρούν τον έλεγχο αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών (θυμός, επιθετικότητα), την ευγένεια και την τήρηση των κανόνων εργασίας. Επίσης θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την απευθείας οικονομική υποστήριξη του ανάπηρου από τις κρατικές δομές, καθώς και το να προσφέρονται οικονομικά κίνητρα στον εργοδότη. Η πλειοψηφία των εργοδοτών προτείνουν την ενημέρωση και αυαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναπηρίας, καθώς και την αύξηση των οικονομικών κινήτρων. Τέλος, βρέθηκε ότι ελάχιστο ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποίησε κάποιο κρατικό πρόγραμμα για την πρόσληψη αναπήρου κι επίσης, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η προσωπική εμπλοκή και η επαφή του εργοδότη με ανάπηρα άτομα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες πρόσληψης του ανάπηρου στην ανοικτή αγορά εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
άτομα με αναπηρία, επαγγελματική απασχόληση, απόψεις εργοδοτών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
153

Παινέση Αγγελική Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.