ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668294 395 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καννά Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Περίληψη:
Η ανάπτυξη των μη συμβατικών μεθόδων νευροαπεικόνισης (όπως η PET και η fMRI) κατά τις τελευταίες δεκαετίες, επέτρεψε τη ραγδαία πρόοδο της έρευνας σχετικά με τις εγκεφαλικές δομές που συμμετέχουν στις λειτουργίες της γλωσσικής επεξεργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο εντοπισμός των εγκεφαλικών περιοχών που εμπλέκονται στη γλωσσική επεξεργασία, μέσω της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν εγκεφαλικές δομές που συμμετέχουν στη γλωσσική επεξεργασία, όταν αυτή εμπλέκει είτε τη φωνολογία (πχ. ανάγνωση/ επανάληψη ψευδολέξεων), είτε τη σημασιολογία (π.χ. κατονομασία εικόνων) είτε και τα δύο (π.χ. ανάγνωση/ επανάληψη λέξεων). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν διαδικασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην αγγλική γλώσσα (ομάδα Price, στο UCL) και κατασκευάστηκε αντίστοιχο υλικό (λέξεις, ψευδολέξεις, προτάσεις) με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας. 8 υγιείς εθελοντές κλήθηκαν είτε να κατονομάσουν αντικείμενα, χρώματα, ήχους και το φύλο των ατόμων, είτε να διαβάσουν/ να επαναλάβουν λέξεις και ψευδολέξεις. Για τα έργα που απαιτούσαν ανάγνωση ή επανάληψη λέξεων και ψευδολέξεων, επιλέχθηκαν ελληνικές λέξεις και ψευδολέξεις, οι οποίες είχαν εξισωθεί μεταξύ τους σε μήκος, ορθογραφική διαφάνεια, διγραμματική και συλλαβική συχνότητα. Όσον αφορά τα ατομικά αποτελέσματα και λόγω της αυξημένης ανομοιογένειας των εγκεφαλικών περιοχών που παρουσίασαν αυξημένη ενεργοποίηση μεταξύ των εθελοντών, τέθηκε το ζήτημα των διατομικών διαφορών, το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά τους σύγχρονους νευροεπιστήμονες. Σε ομαδικό επίπεδο και όσον αφορά τις δομές που εμπλέκονται στη φωνολογία και στη σημασιολογία ακουστικών ή οπτικών ερεθισμάτων, φάνηκε ότι και η παρούσα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός ευρέος δικτύου εγκεφαλικών περιοχών που συμμετέχουν στις παραπάνω γλωσσικές λειτουργίες, χωρίς όμως να μπορεί να στοιχειοθετηθεί πλήρως ο ακριβής ρόλος της κάθε δομής και των υπο-περιοχών της. Τέλος τέθηκαν οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας και προτάθηκαν τρόποι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας για τον καθορισμό των εγκεφαλικών περιοχών που συμμετέχουν στα διάφορα επίπεδα επεξεργασίας του λόγου, μέσω των νευροαπεικονιστικών μεθόδων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Λειτουργική μαγνητική τομογραφία, φωνολογία, σημασιολογία, εγκεφαλική ενεργοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
131
Αριθμός σελίδων:
98
KANNA_AIKATERINI_lib.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο