Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης στα Αρχαία Ελληνικά σε πλαίσιο μικτής μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1669886 364 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-03
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Δρόσου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρόνης Κυνηγός, Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Μακρή, διδάκτορας, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης στα Αρχαία Ελληνικά σε πλαίσιο μικτής μάθησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης στα Αρχαία Ελληνικά σε πλαίσιο μικτής μάθησης
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα των Αρχαίων ελληνικών σε μικτό περιβάλλον μάθησης. Η ερευνητική παρέμβαση διαρθρώθηκε σε μια σύγχρονη φάση και μια ασύγχρονη και συμμετείχαν σε αυτή δύο διμελείς ομάδες μαθητών. Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης φάσης πραγματοποιήθηκε η συνεργατική κατασκευή των ψηφιακών κόμικς, και κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης φάσης σχολιάστηκαν από τους μαθητές τα παραγόμενα προϊόντα. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν στα αναδυόμενα θέματα κατά την κατασκευή των ψηφιακών κόμικς και τον τρόπο αποτύπωσης τους στα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και στο αν και σε ποιο βαθμό επετεύχθη συνεργατική κατασκευή της γνώσης στην ασύγχρονη συζήτηση. Τα ευρήματα κατέδειξαν ως κυρίαρχα αναδυόμενα ζητήματα κατά την κατασκευή των ψηφιακών κόμικς τη μορφή και το περιεχόμενο, η επεξεργασία των οποίων, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, προωθεί την κατανόηση και την εμπέδωση της γνώσης. Επίσης, από το σύνολο των αναδυόμενων ζητημάτων αναδείχθηκε η πρόσθετη παιδαγωγική αξία του εργαλείου δημιουργίας ψηφιακών κόμικς. Τα ζητήματα αυτά αποτυπώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στα παραγόμενα προϊόντα, ενώ όσον αφορά στην ασύγχρονη επικοινωνία των μαθητών, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε διαλογική συνεργασία μεταξύ των μαθητών και επετεύχθη μεγάλος βαθμός συνεργατικής κατασκευής γνώσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακή αφήγηση, συνεργατική κατασκευή κόμικς, μικτή μάθηση, μοντέλο Κοινοτήτων Διερεύνησης, γνωστική παρουσία, συνεργατική κατασκευή γνώσης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
166

ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΠΑΕ 2017.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.