Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672495 295 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μαρίνη Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρικάκη Ευαγγελία: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Μυλωνάκου-ΚεΚέ Ζαφειρία-Ηρώ: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Κυρίδης Αργύρης: Καθηγητής T.E.Π.A.E.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Περίληψη:
Στην εποχή της νέας οικουμενικής ψηφιοποίησης που διανύουμε, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει εδραιωθεί στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για άμεση αλληλεπίδραση και ροή πληροφοριών ανά την υφήλιο, αλλάζοντας ριζικά των τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων και κατά επέκταση ολόκληρων των κοινωνιών. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η χρήση των ΜΚΔ προωθεί τον ακτιβισμό, βοηθώντας να ξεπεραστούν καίριες δυσκολίες στην ενεργοποίηση των πολιτών, όπως είναι η ενημέρωση και η οργάνωση μεγάλων ανομοιόμορφων ομάδων.
Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την ικανότητα των ΜΚΔ να επηρεάσουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά και δράση των χρηστών του, ώστε να μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο έχουν συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν οι στάσεις ενήλικων ατόμων φοιτητών και απόφοιτων Παν/ων τμημάτων, και στη συνέχεια θα γίνει επιπλέον σύγκριση μεταξύ των παιδαγωγών και των επιστημόνων του περιβάλλοντος. Οι παιδαγωγοί λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της ποιότητας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο να δούμε πόσο αποκλείουν από την ομάδα που αναμένεται να έχει την θετικότερη περιβαλλοντική συμπεριφορά.
Τα στοιχεία της έρευνας από τα 751 άτομα έδειξαν ότι τα ΜΚΔ είναι πλέον συνυφασμένα με την καθημερινότητά μας με το Facebook να ναι το πιο δημοφιλές. Ειδικότερα, η περιβαλλοντική δράση αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας, ομοίως και η περιβαλλοντική συμπεριφορά αλλά με μικρότερο ρυθμό. Ως προς το φύλο παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν εμφανώς θετικότερη περιβαλλοντική συμπεριφορά, ενώ το εισόδημα και η εκπαίδευση αποτελούν παράγοντα ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι σε υψηλό βαθμό περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη, αλλά με μέτρια περιβαλλοντική δράση. Αν και μεγάλο είναι το ποσοστό των συμμετεχόντων που επιλέγει να ενημερωθεί από ΜΚΔ για περιβαλλοντικά ζητήματα, μικρά είναι τα ποσοστά συμμετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις για τι οποίες πληροφορήθηκαν μέσω ΜΚΔ, εμφανίζοντας συνέπεια όποτε υπήρξε δήλωση συμμετοχής. Εμφανή βελτίωση στις περιβαλλοντικές συνήθειες καταγράφηκε σε όσους συμμετέχοντες ήταν μέλη σε περιβαλλοντικές ομάδες των ΜΚΔ, χωρίς όμως την αντίστοιχη βελτίωση στην ενεργοποίηση τους σε περιβαλλοντικές δράσεις. Ως προς το δεύτερο μέρος με το μειωμένο δείγμα παρατηρήθηκε ότι οι παιδαγωγοί επιδεικνύουν σημαντικά χαμηλότερη περιβαλλοντική δράση σε σχέση με τους επιστήμονες του περιβάλλοντος, αλλά στην καθημερινή περιβαλλοντική συμπεριφορά δεν ανιχνεύθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στων δύο ομάδων. Θετικότερη συμπεριφορά είχε η ομάδα των επιστημών του περιβάλλοντος ως προς την χρήση των ΜΚΔ σχετικά με ενημέρωση, πληροφόρηση γύρω από δράσεις, συμμετοχή σε συζητήσεις ομάδων στα ΜΚΔ και συνέπεια στις δηλώσεις συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις σε σχέση με την ομάδα των παιδαγωγών. Τέλος, η ομάδα των παιδαγωγών βοηθήθηκε περισσότερο από την χρήση των ΜΚΔ, καθώς δήλωσε σε μεγαλύτερα ποσοστά ότι πριν την χρήση τους δεν είχε επαρκή ενημέρωση στα περιβαλλοντικά δρώμενα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβάλλον
Λέξεις-κλειδιά:
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, προώθηση ακτιβισμού, περιβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντική δράση, περιβαλλοντική συνείδηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
101
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_Marini_.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο